12. července 2024

Projekt měsíce června 2024

Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem, mezinárodní výstava Západočeské galerie v Plzni

Co viděl Franz Kafka na vlastní oči? Jaké bylo jeho vizuální vnímání okolního světa? Jaké umění se mu líbilo a které malíře obdivoval? Podobné otázky inspirovaly kurátorku a kunsthistoričku Marii Rakušanovou k originální výstavě, v níž se je pokouší rozklíčovat prostřednictvím dochovaných vizuálních artefaktů. Návštěvníci se mohou zúčastnit komentované prohlídky nebo se na Kafkovu vizualitu napojit na tvůrčích dílnách.

zpc-galerie.cz/cs/ocima-franze-kafky-mezi-obrazem-jazykem

Jde skutečně o různorodou mozaiku. Kromě modernistických děl současníků, jakými byli Emil Filla, Bohumil Kubišta nebo Antonín Procházka, nebo německo-židovských přátel z expresionistické skupiny Osma, mohl Franz Kafka v Praze pozorovat pronikání nových stylů, francouzského impresionismu, německého spiritualismu, secese nebo kubismu.

Na výstavě jsou i plakáty tanečních, divadelních nebo kabaretních představení, dobové filmy, fotografie nebo obrázkové časopisy, zkrátka všechno, co Kafku obklopovalo a bylo v jeho zorném poli.

V různorodosti obrazů, které Kafku v jeho každodennosti obklopovaly, můžeme vidět paralelu k vícejazyčnosti, charakteristické pro tehdejší Prahu a celý středoevropský prostor. Při průchodu svým městem byl Kafka vystaven změti jazyků – češtiny, němčiny, němčiny židovských intelektuálních vrstev, ,Kuchelböhmisch‘ českých kuchařek a sluhů,“ vysvětluje autorka výstavy Marie Rakušanová.

Přirozeně je zajímavé sledovat, jak se Kafkova vizualita odrazila nejen v jeho grafické, ale především v psané tvorbě. I na to výstava poukazuje, přitom nechává prostor každému návštěvníkovi, aby sám mohl vizuální stopy v Kafkových dílech objevovat.    

Projekt Franz Kafka a výtvarné umění: Prahou tří světů, českého, německého a židovského, iniciovaly společně Západočeská galerie v Plzni a Spolek Adalberta Stiftera, který má na starost propagaci v německy mluvících zemích. Těžištěm výstavy, stejně jako doprovodné monografie jsou dochované Kafkovy kresby představené v kontextu moderního středoevropského umění, japonských dřevorytů a celé vizuální kultury z období jeho života.

Česko-německý fond budoucnosti výstavu podpořil v rámci mimořádné výzvy Kafka ʼ24 vypsané ke 100. výročí úmrtí spisovatele. Veřejnosti se otevřela začátkem června a potrvá až do konce října.

Podpořené projekty