Podporujeme nápady, které posilují a oživují česko-německé sousedství.

Usilujeme o vřelé sousedské vztahy mezi Čechy a Němci, které vycházejí z poznání naší minulosti a přispívají ke společně utvářené budoucnosti.

682

projektů

jsme podpořili v roce 2023

2,2

miliardy korun

jsme rozdělili od roku 1998

45

milionů euro

vyplaceno jako odškodnění přeživším nacistické perzekuce

Loni jsme slavili 25 let Fondu a měli jsme tak pořádný důvod bilancovat. Za 25 let jsme podpořili dvěma miliardami korun více než 13 000 vašich skvělých nápadů a kreativních projektů.

Rádi vytváříme prostor, kde se lidé z obou zemí vzájemně poznávají a inspirují, kde společně dovedou diskutovat, bavit se, tvořit a posilovat občanskou společnost.

Mimořádné výzvy a programy