O historii Fondu

Česko-německá deklarace a vznik Fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti byl zřízen 29. prosince 1997. Co jeho vzniku předcházelo? 

Nebudeme zabíhat příliš daleko do minulosti, každý ví, že Češi a Němci mají za sebou dlouhou historii, která ne vždy byla harmonická. Obzvlášť dvacáté století v ní zanechalo mnoho ran, které sousedství obou národů velmi zatěžovaly. 

Po pádu železné opony stála před oběma zeměmi otázka: jak dál? 

Na počátku roku 1997 (21. ledna) podepsali tehdejší ministři zahraničních věcí Česko-německou deklaraci, která měla udávat směr dalšímu vývoji. A jedním z důležitých nástrojů, který měl sousedství vytvářet, byl také vznik nového nadačního fondu, z něhož se měly všechny tyto aktivity financovat – vznik našeho fondu. 

Fond budoucnosti byl zřízen podle českého práva jako nadační fond se sídlem v Praze. Na cestu se vydal s nadačním jměním ve výši takřka 85 milionů euro.

Odškodňování obětí nacionálního socialismu

V pořadí prvním a nejdůležitějším úkolem naší nově vzniklé organizace byla snaha pomoci těm, kdo byli postiženi nacistickým pronásledováním. Již na své úvodní schůzi proto schválila správní rada fondu projekt humanitární pomoci obětem nacionálně socialistického násilí, tzv. sociální projekt.

Projekt vypracovali a předložili přímo představitelé přeživších obětí sdružených v Českém svazu bojovníků za svobodu a Federaci židovských obcí. Tím bylo zaručeno, že způsob odškodnění bude odpovídat jejich skutečným potřebám. 

Smyslem humanitární pomoci bylo poskytnout přímou finanční podporu žijícím obětem nejtvrdších represí – vězňům nacistických koncentračních táborů, káznic a jiných vězeňských zařízení, stejně jako těm, kdo se před pronásledováním ukrývali v nelidských podmínkách. Platbu mohli obdržet občané ČR či bývalí občané Československa jakékoli národnosti s bydlištěm i mimo ČR, pokud nebyli do té doby odškodněni na základě německého zákonodárství.

Na tento účel bylo v souladu s deklarací vyčleněno 90 milionů německých marek, tedy většina prostředků, které fond obdržel od obou vlád. Projekt byl rozvržen na deset let. To znamenalo, že oprávněným osobám byla každoročně vyplacena částka, kterou mohly vynaložit podle svých potřeb a vlastního uvážení na zlepšení své sociální a zdravotní situace.

První splátku v rámci tzv. sociálního projektu obdrželo v roce 1998 více než 7000 osob, poslední splátku si v roce 2007 převzalo 3500 tehdy žijících obětí nacismu.

Za deset let bylo z nadačního jmění vyplaceno celkem 45 milionů EUR. Tyto platby již byly ukončeny.

Odškodňování nuceně nasazených

Ve stejné době, kdy se v České republice rozbíhal sociální projekt Česko-německého fondu budoucnosti, se v USA připravovaly hromadné žaloby proti německým podnikům, které za druhé světové války využívaly pracovní sílu vězňů koncentračních táborů. 

Hrozba soudních procesů spolu a rozsáhlá mediální, politická a hospodářská kampaň proti německým firmám v zámoří spolu s vstřícnějším postojem nové německé vládní koalice otevřely v roce 1998 možnost odškodnění otrockou prací postižených vězňů i civilních nuceně nasazených. Mezinárodních jednání se v letech 1999-2000 účastnila i Česká republika. 

Z celkové částky 10 miliard DM, kterou německý stát a německé firmy vložily do nově vzniklé spolkové nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“, bylo pro oběti z České republiky vyčleněno 423 milionů DM. Tyto prostředky měly být v první řadě rozděleny mezi oběti otrocké a nucené práce, za určitých podmínek však mohla být platba poskytnuta také jiným skupinám postižených. V České republice se tak odškodnění dočkaly například perzekvovaní příbuzní zavražděných obětí rasového a politického teroru, pronásledovaní Romové nebo skrývané osoby.

Česko-německý fond budoucnosti (a jím zřízená Kancelář pro oběti nacismu) se stal realizátorem výplat odškodnění. V průběhu let 2001-2006 poskytl na základě 110 624 žádostí platbu 75 769 žadatelům. Fond dále zpracoval 11 789 žádostí osob, jež byly vězněny, nuceně nasazeny nebo utrpěly jinou újmu na území dnešního Rakouska. Na jejich základě poskytl platbu 10 964 žadatelům. 

Celkem vyplatil Fond budoucnosti v německém i rakouském odškodňovacím programu 8 miliard korun, a to na základě 86 925 žádostí.

Osudy nuceně nasazených a ostatních obětí nacistického bezpráví nás nepřestávají zajímat ani po skončení odškodňovacích projektů. Podporujeme výstavy, publikace či konference, nejrůznějšími způsoby se snažíme připomínat odkaz pamětníků. U příležitosti našeho koncertu na počest obětem a přeživším nacistické perzekuce jsme vydali knihu „Jako by se to všechno stalo včera“ (Als wäre das alles gestern geschehen) s esejem spisovatelky Radky Denemarkové a portrétními snímky Karla Cudlína. Spolu s našimi českými a německými partnery jsme také připravili úspěšnou výstavu „Totálně nasazeni“, jejíž německá verze „Im Totaleinsatz“ dodnes putuje po německojazyčných zemích.

Kontakt pro Vaše dotazy: info@fb.cz.

Pokračování činnosti Fondu budoucnosti

Doba činnosti Fondu budoucnosti byla nejprve stanovena na deset let. V roce 2007 však vlády obou zemí rozhodly, že budou i nadále investovat do budoucnosti dobrého sousedství, a ze svých rozpočtů vyčlenily osmnáct milionů eur na jeho další pokračování.

U příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace oznámili v lednu 2017 šéfové obou vlád prodloužení činnosti fondu o dalších deset let, až do roku 2027.

Podpořené projekty