Věříme, že je důležité vytvářet přátelské sousedské vztahy mezi Čechy a Němci. 

A už více než dvacet pět let na tom pracujeme.

Kdo jsme a o co usilujeme

Náš nadační fond zahájil svoji činnost v roce 1998 s cílem podporovat vzájemnou důvěru, setkávání a spolupráci mezi Čechy a Němci.

Od svého založení jsme podpořili více než 14 000 česko-německých projektů a rozdělili mezi ně finanční prostředky ve výši bezmála 2,2 miliardy korun. Je pro nás důležité, aby se Češi a Němci potkávali, vzájemně poznávali a hlavně měli chuť vytvářet takové sousedství, ve kterém jim bude dobře.

Kromě podpory ostatních máme také své vlastní aktivity: jimi se snažíme veřejnosti v obou zemích představit význam a plody česko-německé spolupráce a díky její atraktivitě inspirovat lidi kolem nás, aby se stali součástí živého česko-německého sousedství.

Víme, že vztahy mezi oběma národy nebyly vždycky harmonické. V počátečních letech naší existence jsme se intenzivně věnovali rovněž odškodňování českých obětí nacismu včetně nuceně nasazených. Dobře také víme, že o každý vztah, na kterém nám záleží, je potřeba pečovat: a dobré sousedství ve sjednocené Evropě za to rozhodně stojí.

Chcete se dozvědět více o historii fondu?

Jak fungujeme

Kancelář je srdcem Česko-německého fondu budoucnosti – sem přicházejí všechny žádosti o podporu projektů. Radou i sdílením zkušeností se žadateli se snažíme přispět k tomu, aby se česko-německému sousedství dařilo.

Pod vedením jednoho českého a jednoho německého ředitele či ředitelky zde pracuje angažovaný tým referentů a referentek z obou zemí. Sledujeme pozorně česko-německé vztahy, vymýšlíme nové programy a výzvy a chystáme různé akce pro veřejnost. Především však zkoumáme, zda si předkládané projektové žádosti zaslouží podporu, dohlížíme na průběh projektů a na závěr kontrolujeme vyúčtování poskytnutých prostředků. Připravujeme také čtvrtletní zasedání správní rady, na kterém se rozhoduje o schválení žádostí o podporu projektů.

Oba ředitelé jsou na návrh příslušného ministra zahraničí jmenování správní radou na dobu čtyř let.

Petra Ernstberger
petra.ernstberger@fb.cz
ředitelka

Tomáš Jelínek, Ph.D.
tomas.jelinek@fb.cz
ředitel

Správní rada rozhoduje o zásadních otázkách směřování Fondu a rovněž o podpoře většiny projektů. Na návrh ministerstev zahraničních věcí jmenuje českého a německého ředitele či ředitelku kanceláře.

Do správní rady jmenují ministři zahraničí obou zemí osobnosti, které se dlouhodobě věnují česko-německému dění. Jejich funkce je čestná a mandát je dvouletý. Jako nezávislé grémium rozhoduje ve své vlastní zodpovědnosti, schází se čtyřikrát do roka, z toho alespoň jednou ročně v Německu.

Jindřich Fryč
předseda správní rady

Rita Hagl-Kehl
místopředsedkyně správní rady

Dozorčí rada kontroluje, zda jsou finanční prostředky Fondu budoucnosti vynakládány účelně a zda jsou i další finanční záležitosti fondu v pořádku.

Dozorčí rada dohlíží na dodržování pravidel při kontrole vyúčtování projektů, hospodaření fondu a nakládáním s jeho majetkem. Dva její čeští a dva němečtí členové jsou jmenováni ministry zahraničí a jejich funkce je čestná.

Josef Kreuter
předseda dozorčí rady

Konrad Max Scharinger
místopředseda dozorčí rady

Důležité dokumenty o fondu