Máte nápady, které posilují a oživují česko-německé sousedství?

Poskytujeme finanční podporu organizacím i jednotlivcům.

Základní informace k žádosti o podporu

Následující uzávěrka!

30. 6. 2024

Termín uzávěrky pro projekty plánované od října 2024.

Pozor, netýká se speciálních výzev!

Příprava a podání žádosti

Žádost se podává prostřednictvím naší online aplikace.

Před jejím vyplněním se prosím seznamte s několika důležitými pokyny, usnadní vám to další práci a plánování.

Lhůty pro podání žádosti

Termín uzávěrky pro projekty plánované v

  • 1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku
  • 2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku
  • 3. čtvrtletí nebo později: do 31. března
  • 4. čtvrtletí nebo později: do 30. června

Termín uzávěrky pro renovaci památek: 15. srpna v příslušném roce.

Termín uzávěrky pro stipendia: 31. ledna pro následující akademický rok.

V programu Začínáme přijímáme žádosti o podporu průběžně.

Publicita projektu a logo

Na co je třeba dbát? Podrobné pokyny naleznete zde.

Průběžná a závěrečná zpráva

Průběžné a závěrečné zprávy se přikládají on-line pomocí formuláře v projektové aplikaci.

Nemáte technické vybavení na pořízení skenů účetních dokladů nebo je těchto dokladů příliš mnoho? Po vyplnění formuláře lze v tomto případě účetní doklady vytisknout a poslat fondu poštou.

Vyúčtování příspěvku

Jak na to? Podrobné pokyny naleznete zde.

Kdo může být žadatelem?

Finančním příspěvkem rádi podpoříme aktivity jednotlivců nebo organizací z České republiky nebo z Německa, které směřují k bližšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Projekt je potřeba uskutečnit ve spolupráci s projektovým partnerem z druhé země (pouze u publikací, obnovy židovských památek, vysokoškolských stipendií a některých speciálních výzev to může být jinak).

Jak najít projektového partnera?

Hledáte inspiraci pro Váš projekt? Nahlédněte do archivu projektů!

Vstup zde

Všeobecné podmínky

  • Česko-německé projekty by měly v obou zemích zanechat „stopy“.
  • Žádaná je kreativita, co nejužší česko-německé projektové partnerství, co nejvíce publicity a realistický finanční plán.
  • Fond budoucnosti se účastní až do výše 50 %, případně 70 % projektových nákladů.
  • Dobré projektové nápady mají nejlepší šanci na podporu.

Konzultujte s námi

Chcete svůj projektový záměr s námi nejprve prokonzultovat? Od toho jsme tady –⁠ rádi vám poradíme.

Obraťte se na referenty, kteří se věnují příslušné projektové oblasti.