29. května 2023

Ferdinand Hauser: Knedlíky und makkaroni. Vícejazyčnost v české poezii a její překlad do němčiny

Většina lidí na naší planetě vyrůstá ve dvou nebo více jazycích. Evropská unie se snaží vícejazyčnost propagovat, jak jen to jde. Ani v literatuře není používání více jazyků ničím novým. Jak ale překládat vícejazyčný text? A co dělat, když se jedná o poezii a používání slovní zásoby z různých řečí je součástí jejího kouzla?

Ferdinand Hauser se ve své diplomové práci věnoval výzvám, záludnostem a také možnostem, které vícejazyčný text překladatelům nabízí. V letním semestru 2020 vyměnil svou domovskou univerzitu v Lipsku, aby se na čas mohl stát studentem oboru translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Protože se tak stalo v době covidových lockdownů, byl jeho stipendijní pobyt poměrně specifický. Navzdory omezeným sociálním kontaktům a faktu, že výuka probíhala pouze online, jej však dovedl skvěle využít. Z nabídky předmětů na univerzitě si vybral například seminář “Česká literatura 1948-2019: díla v angličtině”, který vedl Justin Quinn, Ph.D. a který se vícejazyčným textům a jejich překladům intenzivně věnoval. 

Ferdinand Hauser touto cestou získal řadu podnětů, které mohl zapracovat do teoretické části své magisterské práce, a současně také mohl pracovat na její praktické části. Protože osou jeho výzkumu byla sbírka českého básníka Ivana Blatného Pomocná škola Bixley, využil Hauser svůj pražský pobyt také k návštěvám Památníku národního písemnictví, aby porovnal různé verze jednotlivých básní. Kromě toho mu zůstal prostor také pro zpracování rozhovorů s Janem Faktorem a Anette Simon, kteří Blatného sbírku přeložili do němčiny a kteří se s ním podělili o průběh překladatelského procesu a další zkušenosti z jejího překládání.  

Podpořené projekty