Pokyny k podání žádosti

Žádost se podává prostřednictvím naší online aplikace – vstupte zde.

Před jejím vyplněním se prosím seznamte s několika důležitými pokyny – usnadní vám to další práci a plánování.

Před podáním žádosti

 • Naprostá většina námi podporovaných projektů se musí uskutečnit ve spolupráci s projektovým partnerem z druhé země. → Jak najít projektového partnera.
 • Připravujete projekt v oblasti mládeže a škol a chystáte se u nás podat žádost úplně poprvé, opět znovu po delší době nebo s novým projektovým partnerem? Máme pro vás program → Začínáme!  Ten může být novým partnerstvím nápomocný i v rámci jiných oblastí, a to při organizaci přípravných setkání.
 • Projektová žádost musí být podána s dostatečným časovým předstihem (alespoň tři měsíce před zahájením projektu). Zkontrolujte proto termíny uzávěrky.
 • Projekt by neměl trvat déle než jeden rok.
 • Seznamte se se speciálními podmínkami, které musí vaše žádost o podporu splňovat.
 • Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Nepodporujeme projekty s komerčním zaměřením a nefinancujeme výlučně provozní náklady institucí.
 • Chcete svůj projektový záměr s námi nejprve prokonzultovat? Od toho jsme tady – obraťte se na referenty věnující se příslušné projektové oblasti. → Kontakty

Podání žádosti

 • Jak správně vyplnit registraci do online aplikace? Fyzická osoba, Organizace
 • Žádost se, s výjimkou některých mimořádných programů a výzev, vyplňuje v obou jazycích. 
 • Na jejím vyplnění se aktivně podílí také projektový partner z druhé země. Tomu buď můžete jedním kliknutím zřídit přímý vstup do žádosti, aby vyplnil, co je potřeba, nebo do příloh vložíte jeho písemné prohlášení. Všechny podrobnosti se dočtete přímo v online žádosti na straně Partner. Jenom prosíme, nenechávejte doložení partnerství na poslední chvíli.  
 • Při vyplňování sledujte nápovědu ve formuláři. Vaše případné dotazy týkající se obecných podmínek (např. termínů) podávání žádostí rádi zodpovíme: info@fb.cz, 283 850 512, 514. Obsahové otázky směřujte na projektové referenty.
 • Velmi důležitou součástí žádosti je také rozpočet. Zde se můžete podívat, jak se vykazují Příjmy a Výdaje. Při jeho sestavování se prosím řiďte naším Přehledem podporovaných výdajů.
 • V rozpočtu mohou být zahrnuty náklady obou stran. Uznat můžeme jen náklady, které vzniknou až po schválení žádosti. Součástí projektu také může být období, kdy projektoví partneři pracují na finálním výstupu projektu (společné zkoušky, příprava obsahu atd.).
 • Náš příspěvek smí představovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt (u mimořádných programů to může být jinak). Zbývající náklady je třeba hradit z vlastních nebo jiných zdrojů.
 • Přílohy žádosti o podporu se liší podle typu projektu (viz upřesnění k jednotlivým oblastem podpory)

Zpracování žádosti a rozhodnutí o podpoře

 • Poté, co obdržíme vaši žádost, bude přidělena kolegyni nebo kolegovi z našeho týmu, kteří ji pak budou provázet na všech stupních projektového cyklu.
 • Nejedná-li se o mimořádný program typu Začínáme!, rozhodne o podpoře projektu správní rada na svém pravidelném čtvrtletním zasedání. Bezprostředně po skončení jednání vás o výsledku budeme informovat e-mailem, informaci o podpořených projektech také zveřejníme na našich internetových stránkách.
 • Bude-li váš projekt schválen, zašleme vám k podpisu smlouvu a požádáme o doložení plánovaného kofinancování (pokud jste tak již neučinili v žádosti o podporu).
 • Po podpisu smlouvy a doložení kofinancování vám za podmínek uvedených ve smlouvě převedeme finanční příspěvek, resp. jeho první splátku. Zvláště v případě příspěvků nad 125 000 Kč nebo 5 000 EUR bývají příspěvky vypláceny ve více splátkách.
 • Pokud o podporu u nás žádáte opakovaně, základní podmínkou pro vyplacení příspěvku je také řádné vyúčtování předchozího projektu.

Podpořené projekty