Podporujeme česko-německé projekty a hledáme nové cesty ke vzájemnému porozumění.

S ohledem na aktuální dění iniciujeme či uskutečňujeme také naše vlastní aktivity.

Rádi vytváříme prostor, kde se lidé z Česka a Německa – ať už ve vzdělávání, kultuře, vědě, či ve svém volném čase – vzájemně poznávají a inspirují, kde společně dovedou diskutovat, bavit se, tvořit a posilovat občanskou společnost.

V letech 1998 až 2023 jsme podpořili 14 000 bilaterálních projektů. Podporu poskytujeme v níže uvedených oblastech. Navíc pravidelně vyhlašujeme mimořádné výzvy a každoročně také nové téma roku, kterými se snažíme podnítit česko-německou spolupráci s ohledem na aktuální dění v obou našich zemích.

Nejlepší žurnalistiku o sousední zemi oceňujeme Česko-německou novinářskou cenou. O to, aby česko-německá hranice spojovala a byla prostorem pro setkávání co nejvíce lidí, usilujeme v programu Rok na hranici. Pravidelně také prezentujeme česko-německé aktivity veřejnosti, aby se všichni mohli dozvědět, jaké skvělé věci v česko-německém světě vznikají. Organizačně zajišťujeme rovněž činnost Česko-německého diskusního fóra.

Podporujeme