Téma roku 2024

Technologický pokrok jde rychle kupředu a názory na jeho přínosy a rizika se různí. Pohledy ze sousední země mohou tuto diskusi obohatit, a proto budeme v roce 2024 ve větší míře podporovat projekty týkající se nových technologií.

Hranice pokroku?

Vývoj technologií byl vždy součástí lidských dějin. V posledních desetiletích se však technologický pokrok nesmírně zrychlil a umožňuje dnes mnohé z toho, co bylo ještě nedávno pouhou vizí budoucnosti: virtuální realita, autonomní řízení nebo umělá inteligence. Jak ukazují diskuse o umělé inteligenci, vyvolává tento dynamický transformační proces jak v Německu, tak v České republice stále více obav, strachu a odmítavých reakcí. Vyvstávají oprávněné otázky týkající se nejen přínosů a rizik, ale i odpovědného nakládání s novými technologiemi. S varováním před důsledky rostoucího využívání umělé inteligence přicházejí také zásadní otázky na téma vztahu člověka a pokroku.

O co nám jde?

Rádi bychom podnítili společnou diskusi o vlivu nových technologií na náš život. Cílem je obohatit náš vlastní pohled o nové podněty a perspektivy sousední země. Podpořeny mohou být česko-německé projekty na následující témata:

  • Přínosy, rizika a odpovědnost v souvislosti s novými technologiemi
  • Umělá inteligence – prokletí nebo požehnání?
  • Vztah člověka a pokroku
  • Digitalizace společnosti, hospodářství a vzdělávání

Co můžeme podpořit?

U projektů v rámci Tématu roku může požadovaný příspěvek činit až 70 % celkových nákladů místo obvyklých 50 %.

Uvedená témata se mohou stát těžištěm pro školní i mimoškolní vzdělávací projekty, mohou být inspirací pro uměleckou tvorbu nebo východiskem diskusních setkání občanských sdružení nebo aktérů se zájmem o technologie. Možné jsou i společné projekty na rozhraní mezi vzděláváním a hospodářskou sférou, pokud nesledují komerční cíle.

Termíny pro podání žádostí

Svou žádost o podporu projektu v rámci Tématu roku 2024 můžete podat poprvé již k 31. prosinci 2023, dále pak ke konci každého čtvrtletí a naposledy k 31. prosinci 2024. Vezměte prosím v úvahu nezbytnou dobu na přípravu žádosti.
Do 31. prosince 2023 můžete také naposledy požádat o finanční podporu projektů v rámci Tématu roku 2023.

Podmínky podpory:

Pro poskytnutí vyššího příspěvku musí být předložený projekt zaměřen na jednu nebo více  z výše uvedených tematických oblastí. Žádost o podporu musí být podána v uvedeném časovém období, realizace projektu však může přesahovat i do roku 2025. Projektové žádosti v rámci Tématu roku s námi prosím vždy předem konzultujte.

Zůstává něco nejasného?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete svůj projekt předem konzultovat, obraťte se prosím na pana Jacoba Venuße.

jacob.venuss@fb.cz
+420 266 312 004
+420 739 222 174

Podmínky podpory

Podpořené projekty