Dialogy a odborná spolupráce

Nahlížet na stejné věci z různých stran může přinést zcela nové pohledy a možnosti řešení. Proto usnadňujeme setkávání lidí z obou zemí, kteří se chtějí cíleně zabývat česko-německými tématy a otázkami hýbajícími naší společností: ať už se týkají současnosti, minulosti nebo budoucnosti.

Česko-německé sousedství s sebou nese spoustu témat, o nichž je potřeba se společně bavit: ať už se týkají historie, ekologie, umění, drogové prevence, menšin, migrace a integrace, náboženství nebo aktuálního společenského a politického vývoje. Proto rádi podpoříme setkávání lidí z obou zemí, kteří se chtějí cíleně zabývat česko-německými tématy v rámci intenzivního dialogu.

Odborné aktivity a vzdělávací projekty otevírají účastníkům nové obzory a pomáhají jim nahlížet diskutované otázky z nových úhlů pohledu – a o to nám jde.

Co je pro nás důležité

  • společná reflexe a podpora česko-německých vztahů
  • transfer know-how, zkušeností a vědeckých poznatků mezi akademickou obcí, studenty, vědci, odborníky i laiky
  • zapojení širší veřejnosti a zájmových skupin do výměny zkušeností a názorů na aktuální společenské otázky
  • snaha o pochopení různých perspektiv
  • přeshraniční ochrana životního prostředí
  • rozvoj občanské společnosti

Jaké formáty nejčastěji podporujeme?