Průběžná a závěrečná zpráva

Samozřejmě nás zajímá, jak se vám projekt povedl. Těšíme se proto na závěrečnou (a u větších projektů  také na průběžnou) zprávu. Podává se prostřednictvím online aplikace a zde si přečtěte, jak na to.

Průběžná zpráva

 • Pokud vám to smlouva ukládá, je potřeba odevzdat průběžnou zprávu o realizaci projektu. Termín jejího odevzdání najdete také ve smlouvě  (oddíl III, bod E).
 • Průběžná zpráva obsahuje:
  • tabulku s přehledem vyúčtování  dosud vyplacených prostředků
  • příslušné účetní doklady a doklady o uskutečněných platbách
 • Průběžná zpráva se odevzdává prostřednictvím naší aplikace, v níž najdete další praktické informace a doporučení. Pokud je dokladů příliš mnoho (a nebo nemáte technické zařízení na pořízení jejich skenů), je možné kopie dokladů poslat poštou.

Závěrečná zpráva

 • Termín pro odevzdání závěrečné zprávy je uveden ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku (oddíl III, bod E).

  Závěrečná zpráva obsahuje:
 • tabulku s přehledem vyúčtování příspěvku 
 • Příslušné účetní doklady a doklady o uskutečněných platbách (viz také vyúčtování příspěvku
 • Obsahovou zprávu  a vyhodnocení  projektu podle předepsané osnovy.
 • Dokumentaci k obsahové zprávě  (pozvánky, plakáty, výstupy medializace projektu, fotografie, video, výpovědi účastníků, u online projektů také screenshoty obrazovky pořízené během akce a odkaz na záznam, údaje o sledovanosti).
 • Podpořené publikace nám prosím předložte ve dvou exemplářích (můžete je poslat  poštou, nebo nám je osobně předat na naší adrese). 

Závěrečná zpráva se podává prostřednictvím naší aplikace. Pokud je dokladů příliš mnoho (a nebo nemáte technické zařízení na pořízení jejich skenů), je možné kopie dokladů poslat poštou.

Podpořené projekty