Publicita projektu a logo ke stažení

Pokyny k publicitě projektu

 • Informování veřejnosti je důležitá věc. Proto očekáváme, že realizátoři projektu jí budou věnovat náležitou pozornost jak před zahájením, tak v průběhu a po skončení projektu, včetně informace o podpoře fondem.
 • Kroky směřující k publicitě projektu uveďte již v žádosti.
 • Následující pokyny jsou součástí Smlouvy o poskytnutí příspěvku a jsou závazné pro všechny osoby a organizace zodpovědné za projekt.

Povinnosti nositelů projektu:

 • Prostřednictvím tiskové zprávy nebo přímého oslovení příslušných novinářů včas vyrozumět místní, regionální, popřípadě také nadregionální média a zprostředkovat jim všechny potřebné informace o projektu. Při této příležitosti je třeba vždy poukazovat na podporu fondu.
 • Poukazovat na podporu fondu, kdykoli jeho nositelé v souvislosti s projektem osloví veřejnost prostřednictvím pozvánek, programů, tiskových zpráv, rozhovorů nebo jakýchkoli jiných tištěných materiálů. Zároveň musí být v náležité formě zobrazeno logo fondu.
 • Informovat o projektu a termínech určených veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a sociálních sítí (Facebook, X atd.). Také v tomto případě musí být vždy poukázáno na podporu fondu.
 • Upozorňovat fond na události projektu, které jsou relevantní z hlediska širší veřejnosti, tak aby měl možnost o nich informovat na svém facebookovém profilu.
 • Zasílat fondu již v průběhu projektu fotografie, videa a novinové články, aby mohl na svém facebookovém profilu zveřejňovat aktuální informace o projektu.
 • Obsáhle dokumentovat projekt pomocí fotografií, videí, článků z tisku apod., aby bylo možné prezentovat projekt po jeho skončení na internetových stránkách fondu nebo o něm jiným způsobem informovat.  

Speciální požadavky na publicitu podle typu podpořeného projektu:

 • Veřejné akce: logo + věta: Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.
 • Publikace: logo + věta: Kniha vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
 • Obnova památek: umístění informační tabule obsahující logo + větu: Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.
 • Dokumenty
 • Výstavy

Podpořené projekty