Kultura

Kultura je naší nedílnou součástí: Odráží svět, ve kterém žijeme, který vytváříme a který zase utváří nás. Pohled do kulturní tvorby sousední země nám pomáhá mnohem lépe pochopit její obyvatele.

Žádnou jinou oblast nepodporuje Fond budoucnosti tolik jako kulturu. Podporujeme prestižní kulturní události, které v sousední zemi prezentují špičkové kulturní projekty, ale také aktivity oživující kulturní krajinu na periferii – a kde je jejich přínos pro mezilidská setkávání nezastupitelný.  

A stejně jako je pestrý pojem „kultura“, je i rozmanitá paleta projektů podporovaných Fondem budoucnosti – od hudby dechové po současnou klasickou hudbu, od lidových tanců po velké mezinárodní festivaly, počínaje malou výstavou na vesnici a konče rezidenčním pobytem umělců v sousední zemi. Fantazie mají umělci spousta a my jim meze rozhodně neklademe.

Někdo si umění a kulturu zvolil jako svou profesi, někdo se mu věnuje pro potěšení ve svém volném čase. V našem dotačním programu umožňujeme přeshraniční kulturní projekty na profesionální i amatérské úrovni. Rádi také dopřáváme prostor mladým, nezávislým a experimentálním tvůrcům – kteří ve své “laboratoři” dávají život novým, neotřelým nápadům.

Co je pro nás důležité

  • aktivity vedoucí k hlubšímu poznání obyvatel sousední země, prezentace jejich kultury
  • reflexe česko-německých témat 
  • společná umělecká tvorba
  • zapojení obou stran, dopad projektu by se měl v ideálním případě odrážet v obou zemích

Jaké formáty nejčastěji podporujeme?