Sociální projekty a podpora menšin

Počítáme se všemi. Je pro nás důležité, aby se do společného vytváření česko-německého světa mohli zapojit také lidé, kteří mají v běžném životě nějaké znevýhodnění – dané ať už zdravotním či sociálním handicapem. Menšinám věnujeme pozornost, která není okrajová.

Víme, že lidé s postižením a menšiny jsou důležitou součástí každé společnosti – ne vždy však majorita umí vyjít jim vstříc natolik, jak by potřebovali. Proto v rámci této oblasti podpory velmi rádi podpoříme aktivity, které lidem s postižením a menšinám umožní plnohodnotně se účastnit česko-německé výměny. 

Kromě toho si všímáme také menšin: v Německu žijící Lužičtí Srbové mají historicky úzké vazby na Českou republiku, a my chceme podpořit jejich další rozvoj. V Česku žijící německá menšina reprezentuje nejen důležité pojítko mezi oběma zeměmi, ale představuje také kontinuitu těsného česko-německého soužití.

Co je pro nás důležité

  • zapojení znevýhodněných skupin do česko-německého porozumění
  • zachování vazby mezi Lužickými Srby a Českou republikou
  • uchování identity příslušníků německé národnostní menšiny v ČR 
  • spolupráce a propojování příslušníků národnostních menšin

Jaké formáty nejčastěji podporujeme?