Partnerství obcí a spolků

Co mají Češi a Němci vůbec společného? Nejlepší je, když mohou toho druhého osobně poznat, porozumět mu a zároveň se u toho věnovat společným aktivitám, které je baví. Podporujeme rozvíjení partnerství a přátelství mezi obyvateli měst a obcí na obou stranách hranice.

Podpora setkávání obyvatel  z Česka i Německa na lokální úrovni je pro nás zásadní. Ačkoliv se v médiích čas od času objeví zprávy o sousední zemi, málokdy je v nich věnován dostatek prostoru tomu, jak se “obyčejným” sousedům opravdu žije. O tom je nejlepší přesvědčit se na vlastní oči. Když je navíc možnost promluvit si s nimi důvěrně o tom, co je trápí a co jim dělá radost, začne padat nejeden předsudek. Z lidí žijících na druhé straně hranice, na místech někdy třeba stovky kilometrů vzdálených, se najednou stávají dobří známí, leckdy i přátelé. Partnerství obcí a spolků je k takovýmto setkáváním velmi vhodnou příležitostí.

Co je pro nás důležité

  • česko-německá setkávání a osobní kontakty na lokální úrovni
  • společně strávený čas a výměna zkušeností
  • poznávání společné česko-německé historie daného místa

Jaké formáty nejčastěji podporujeme?