Obnova památek

Stavební památky jsou cenným dokladem společného česko-německého (a mnohdy i židovského) kulturního dědictví. Často se jedná o místa naplněná silnými příběhy, hlubokými city a tajuplnou krásou. Péče o ně spojuje současné i minulé obyvatele, stavby znovu ožívají a stávají se místem setkávání.

Po staletí utvářeli ráz české krajiny společně Češi a Němci. S odsunem původního německého obyvatelstva se podoba mnoha koutů České republiky citelně proměnila. Mnohdy to jsou už pouze stavební památky, které zde minulost místa připomínají. Ty jsou také cennými doklady vysoké umělecké hodnoty. V našem programu pomáháme obnovit stavební památky sakrálního charakteru. 

Snaha o jejich zachování velmi často spojuje současné i původní obyvatele daného místa. Proto se do projektů obnovy zapojují obě strany, a právě to má v našich očích velkou hodnotu. Němečtí rodáci přispívají nebo v minulosti přispěli na obnovu místa i finančně. 

Pro mnoho lidí se navíc zachráněné památky stávají místem setkávání: něčím, co přesahuje jejich každodenní starosti a umožňuje potkání, poznání a pochopení člověka v mnohem hlubším kontextu.

Co je pro nás důležité

  • zachování společného kulturního dědictví
  • společné angažmá bývalých a současných obyvatel obcí
  • oživení stavebních památek a jejich celoroční využití
  • péče o místa setkávání

Jaké aktivity nejčastěji podporujeme?