Stipendia

Akademický svět vždycky prosperoval z mezinárodní výměny. Stipendijním programem chceme českým a německým studentům humanitních a společenskovědních oborů umožnit, aby obohatili svůj výzkum k česko-německým tématům o perspektivy ze sousední země.

Naším stipendijním programem chceme umožnit studentům, kteří se ve svém studiu věnují česko-německým tématům, aby se zapojili do česko-německé akademické výměny a rozšířili touto cestou své obzory. Kromě přínosu badatelského jim chceme nabídnout možnost prohloubit znalost cizího jazyka, seznámit se s kulturou i všedním životem v zahraničí a také navázat nová, přeshraniční přátelství. 

O stipendium Fondu budoucnosti se mohou ucházet studenti humanitních a společenskovědních oborů (historie, politologie, sociální vědy, právo, ekonomie, jazykověda, literární věda, kulturologie, filosofie atd.), studující v bakalářských, magisterských i doktorandských studijních programech na českých a německých univerzitách.

Každoročně udělujeme osm stipendií (na jeden nebo na dva semestry).

Co je pro nás důležité

  • mimořádný zájem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země 
  • seznámení se s akademickým světem v sousední zemi: srovnávání učebních a výzkumných metod
  • vznik trvalých kontaktů a sítí mezi mladými vědci z obou zemí