Mládež a školy

Tisícovkám mladých lidí každoročně umožňujeme navázat jejich první kontakty s obyvateli sousední země. Možnost na vlastní kůži zažít, jaké je to za hranicí, totiž umí otevírat obzory. To je důležité v každém věku, a v tom mladém obzvlášť.

Projekty věnující se česko-německým aktivitám dětí a mládeže podporujeme opravdu rádi. Ne náhodou je tato projektová oblast jednou z našich největších.  

Kromě školních projektů nejrůznějších formátů velmi rádi podporujeme volnočasové aktivity dětí a mládeže a projekty, ve kterých mladí lidé hrají hlavní roli: ne pouze jako pasivní příjemci programu, ale jako aktivní tvůrci smysluplného trávení volného času.

Co je pro nás důležité

  • navazování kontaktů a přátelství mladých lidí bez ohledu na hranice
  • příležitost nahlédnout do kultury a života obyvatel sousední země
  • možnost lépe se seznámit s cizím jazykem
  • kreativní a smysluplné volnočasové aktivity
  • obecně prospěšná činnost na mezinárodní úrovni

Jaké formáty nejčastěji podporujeme?