Členové správní rady

Správní rada 2024/2025

Petr Brod
publicista, dříve mimo jiné BBC, Svobodná Evropa a Süddeutsche Zeitung

Reiner Deutschmann
bývalý poslanec Spolkového sněmu a kulturně-politický mluvčí frakce FDP

Jindřich Fryč
nejvyšší státní tajemník, Ministerstvo vnitra ČR

Rita Hagl-Kehl
poslankyně Spolkového sněmu (SPD)

Ondřej Matějka
zástupce ředitele Nadačního fondu Eduzměna

Eva van de Rakt
vedoucí referátu Evropské unie a Severní Ameriky, 
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin

Wolfgang Schwarz
kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově

Jana Urbanovská 
odborná asistentka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Masaryková univerzita

Správní rada 2022/2023

Petr Brod
publicista, dříve mimo jiné BBC, Svobodná Evropa a Süddeutsche Zeitung

Reiner Deutschmann
bývalý poslanec Spolkového sněmu a kulturně-politický mluvčí frakce FDP

Jindřich Fryč
nejvyšší státní tajemník, Ministerstvo vnitra ČR

Rita Hagl-Kehl
poslankyně Spolkového sněmu (SPD)

Martin Kastler
osobní tajemník bavorské státní ministryně pro evropské záležitosti a zahraniční vztahy, bývalý poslanec Evropského parlamentu (CSU)

Kristina Larischová
generální konzulka ČR v Düsseldorfu

Ondřej Matějka
zástupce ředitele Nadačního fondu Eduzměna

Eva van de Rakt
vedoucí referátu Evropské unie a Severní Ameriky, 
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 

Správní rada 2020/2021

Petr Brod
publicista, pracoval mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa a pro Süddeutsche Zeitung

Reiner Deutschmann
bývalý člen Spolkového sněmu (FDP-Sasko) a kulturně-politický mluvčí frakce FDP ve Spolkovém sněmu

Jindřich Fryč
státní tajemník, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Rita Hagl-Kehl
členka Spolkového sněmu (SPD), parlamentní státní tajemnice při spolkovém ministru pro
spravedlnost a ochranu spotřebitele

Martin Kastler
ředitel zastoupení nadace Hannse-Seidela v ČR, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, bývalý poslanec Evropského parlamentu (CSU)

Kristina Larischová
generální konzulka ČR v Mnichově

Ondřej Matějka
náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů

Eva van de Rakt
ředitelka, Heinrich-Böll-Stiftung Europäische Union v Bruselu (od 2004 do 2018 ředitelka kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung v Praze)

Správní rada 2018/2019

Kristina Larischová
generální konzulka ČR v Mnichově

Albrecht Schläger
předseda Seliger Gemeinde, bývalý člen Bavorského zemského sněmu (SPD) a bývalý starosta města Hohenberg

Klaus Brähmig
bývalý člen Spolkového sněmu (CDU)

Petr Brod
publicista, pracoval mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa a pro Süddeutsche Zeitung

Joachim Bruss
bývalý ředitel Česko-německého fondu budoucnosti

Martin Kastler
ředitel zastoupení nadace Hannse-Seidela v ČR, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, bývalý poslanec Evropského parlamentu (CSU)

Jindřich Fryč
státní tajemník, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ondřej Matějka
náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů

Správní rada 2016/2017

Kristina Larischová
ředitelka a zástupkyně náměstkyně pro řízení sekce, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Albrecht Schläger
předseda Seliger Gemeinde, bývalý člen Bavorského zemského sněmu (SPD) a bývalý starosta města Hohenberg

Klaus Brähmig
člen Spolkového sněmu (CDU), předseda Skupiny vyhnanců, uprchlíků a vysídlenců frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu

Petr Brod
publicista, pracoval mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa a pro Süddeutsche Zeitung

Petra Ernstberger
členka Spolkového sněmu (SPD), předsedkyně Česko-německé parlamentní skupiny

Martin Kastler
ředitel zastoupení nadace Hannse-Seidela v ČR, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, bývalý poslanec Evropského parlamentu (CSU)

Jana Maláčová
ředitelka odboru Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ondřej Matějka
náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů

Správní rada 2014/2015

Albrecht Schläger
předseda Seliger Gemeinde, bývalý člen Bavorského zemského sněmu (SPD) a bývalý starosta města Hohenberg

Kristina Larischová
vědecká pracovnice pražské kanceláře Nadace Friedricha Eberta, bývalá zástupkyně ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Klaus Brähmig
člen Spolkového sněmu (CDU-Sasko), předseda Skupiny vyhnanců, uprchlíků a vysídlenců frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu

Petr Brod
publicista, pracoval mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa a pro Süddeutsche Zeitung

Reiner Deutschmann
člen Spolkového sněmu (FDP-Sasko), kulturně-politický mluvčí frakce FDP ve Spolkovém sněmu

Václav Houžvička
docent politologie na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v letech 1998–2004 člen Rady Česko-německého diskusního fóra

Martin Kastler
poslanec Evropského parlamentu (CSU), spolkový předseda Ackermann-Gemeinde

Jarmila Neumannová
konzultantka v oblasti public relations a fundraisingu pro Středisko humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE a Hospicové hnutí Vysočina

Správní rada 2012/2013

Kristina Larischová
vědecká pracovnice pražské kanceláře Nadace Friedricha Eberta, bývalá zástupkyně ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Albrecht Schläger
předseda Seliger Gemeinde, bývalý člen Bavorského zemského sněmu (SPD) a bývalý starosta města Hohenberg

Klaus Brähmig
člen Spolkového sněmu (CDU-Sasko), předseda Skupiny vyhnanců, uprchlíků a vysídlenců frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu

Petr Brod
publicista, pracoval mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa a pro Süddeutsche Zeitung

Reiner Deutschmann
člen Spolkového sněmu (FDP-Sasko), kulturně-politický mluvčí frakce FDP ve Spolkovém sněmu

Václav Houžvička
docent politologie na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v letech 1998–2004 člen Rady Česko-německého diskusního fóra

Martin Kastler
poslanec Evropského parlamentu (CSU), spolkový předseda Ackermann-Gemeinde

Jarmila Neumannová
konzultantka v oblasti public relations a fundraisingu pro Středisko humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE a Hospicové hnutí Vysočina


Správní rada 2010/2011 

Klaus Brähmig
člen Spolkového sněmu (CDU-Sasko), předseda Skupiny vyhnanců, uprchlíků a vysídlenců frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu 

Reiner Deutschmann
člen Spolkového sněmu (FDP-Sasko), kulturně-politický mluvčí frakce FDP ve Spolkovém sněmu

Kristina Larischová
vědecká pracovnice pražské kanceláře Nadace Friedricha Eberta, bývalá zástupkyně ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Jarmila Neumannová
manažerka externí komunikace Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (ČR), bývalá ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu

Franz Olbert
bývalý generální tajemník Ackermann-Gemeinde v Mnichově

Otto Pick
velvyslanec se zvláštním posláním, bývalý první náměstek ministra zahraničních věcí České republiky a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Albrecht Schläger
předseda Seliger Gemeinde, bývalý člen Bavorského zemského sněmu (SPD) a bývalý starosta města Hohenberg

Petr Brod 
publicista

Správní rada 2008/2009


Heinz-Peter Haustein
člen Spolkového sněmu (FDP) 

Michael Kretschmer
člen Spolkového sněmu (CDU/CSU)

René Kubášek 
poradce ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

Kristina Larischová
vědecká pracovnice pražské kanceláře Nadace Friedricha Eberta, bývalá zástupkyně ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Jarmila Neumannová
bývalá ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu, nyní koordinátorka projektů Nadačního fondu Českého rozhlasu

Franz Olbert
bývalý generální tajemník Ackermann-Gemeinde v Mnichově

Otto Pick
velvyslanec se zvláštním posláním, bývalý první náměstek ministra zahraničních věcí České republiky a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Albrecht Schläger
předseda Seliger Gemeinde, bývalý člen Bavorského zemského sněmu (SPD) a bývalý starosta města Hohenberg

Správní rada 2006/2007


Heinz-Peter Haustein
člen Spolkového sněmu (FDP) 

Michael Kretschmer
člen Spolkového sněmu (CDU/CSU)

Kristina Larischová
vědecká pracovnice pražské kanceláře Nadace Friedricha Eberta, bývalá zástupkyně ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Franz Olbert
bývalý generální tajemník Ackermann-Gemeinde v Mnichově

Otto Pick
velvyslanec se zvláštním posláním, bývalý první náměstek ministra zahraničních věcí České republiky a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze 

Miloš Pojar
zmocněnec pro předsednictví ČR v Mezinárodním výboru pro připomínku, výzkum a vzdělávání v holocaustu, bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli 

Albrecht Schläger
předseda Seliger Gemeinde, bývalý člen Bavorského zemského sněmu (SPD) a bývalý starosta města Hohenberg

Pavel Smetana
bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví

 

Správní rada 2004/2005

Helmut Bilstein
státní rada Svobodného a hanzovního města Hamburku v. v. a bývalý pověřenec Hamburku v České republice (Praha)

JUDr. Dagmar Burešová
ministryně spravedlnosti ČSFR v. v. a bývalá předsedkyně České národní rady ČSFR

Albrecht Schläger
bývalý člen Bavorského zemského sněmu a mluvčí SPD pro otázky dopravy, bývalý starosta Hohenbergu

Prof. Dr. Jan Křen
historik, bývalý předseda české části Česko-německé komise historiků, univerzitní profesor

Dr. Miroslav Kunštát
historik, pracovník Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha

Franz Olbert
bývalý generální tajemník sekretář Ackermann-Gemeinde, Mnichov

Dr. Miloš Pojar 
bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli, ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea, Praha

Dr. Antje Vollmer
teoložka, pedagožka, publicistka, místopředsedkyně Německého spolkového sněmu (Sdružení 90/Zelení)
 


Správní rada 2002/2003
 

JUDr. Dagmar Burešová 
ministryně spravedlnosti ČSFR v. v. a bývalá předsedkyně České národní rady ČSFR

Helmut Bilstein
státní rada Svobodného a hanzovního města Hamburku v. v. a bývalý pověřenec Hamburku v České republice (Praha)

Volkmar Gabert (zemřel 19. 2.2003)
bývalý předseda SPD Bavorsko, bývalý člen Zemského sněmu a Evropského parlamentu, předseda Seligerovy obce (Společenství sudetských Němců sociálnědemokratické orientace)

Albrecht Schläger (od 3/2003)
bývalý člen Bavorského zemského sněmu a mluvčí SPD pro otázky dopravy, bývalý starosta Hohenbergu

Prof. Dr. Jan Křen
historik, bývalý předseda české části Česko-německé komise historiků, univerzitní profesor

Dr. Miroslav Kunštát
historik, pracovník Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha

Franz Olbert
bývalý generální tajemník sekretář Ackermann-Gemeinde, Mnichov

Dr. Miloš Pojar 
bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli, ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea, Praha

Dr. Antje Vollmer
teoložka, pedagožka, publicistka, místopředsedkyně Německého spolkového sněmu (Sdružení 90/Zelení)

 

Správní rada 2000/2001
 

JUDr. Dagmar Burešová
ministryně spravedlnosti ČSFR v. v. a bývalá předsedkyně České národní rady ČSFR, předsedkyně správní rady 2001

Helmut Bilstein
státní rada Svobodného a hanzovního města Hamburku v. v. a bývalý pověřenec Hamburku v Sasku (v Drážďanech) a potom v České republice (v Praze), místopředseda správní rady 2001

Volkmar Gabert
bývalý předseda bavorské SPD, bývalý člen Bavorského zemského sněmu a Evropského parlamentu, předseda Seligerovy obce (organizace sudetských Němců sociálnědemokratické orientace)

Prof. Dr. Jan Křen
historik, bývalý předseda české části Česko-německé komise historiků, univerzitní profesor

Dr. Miroslav Kunštát
historik, pracovník Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Franz Olbert
bývalý generální tajemník Ackermann-Gemeinde (sudetoněmecká katolická organizace)

Dr. Miloš Pojar
bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli, ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze

Dr. Antje Vollmer
teoložka, pedagožka, publicistka, místopředsedkyně Německého spolkového sněmu (Sdružení 90/Zelení)

 

Správní rada 1998/1999
 

JUDr. Dagmar Burešová
ministryně spravedlnosti ČSFR v. v. a bývalá předsedkyně České národní rady ČSFR, předsedkyně správní rady v roce 1998

Dr. Anton Rossbach
bývalý velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, předseda správní rady v roce 1998

Johann Böhm   
předseda Bavorského zemského sněmu (CSU)

Volkmar Gabert
bývalý předseda bavorské SPD, bývalý člen Bavorského zemského sněmu a Evropského parlamentu, předseda Seligerovy obce (organizace sudetských Němců sociálnědemokratické orientace)

Dr. Max Stadler 
poslanec Spolkového sněmu (FDP), bývalý předseda bavorské FDP

Dr. Miroslav Kunštát
historik, pracovník Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Dr. Miloš Pojar 
bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli, ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze

Miloš Rejchrt
evangelický duchovní, bývalý vedoucí redakce náboženského vysílání Českého rozhlasu, člen dozorčí rady České televize

Podpořené projekty