31. března 2023

Projekt měsíce března 2023

Jan Švankmajer: Nepřirozené příběhy

Opožděná pocta vlivnému českému filmaři a umělci Janu Švankmajerovi (*1934 Praha, žije v Praze a Horním Staňkově) v Horní Falci prostřednictvím jeho první samostatné výstavy

Výstavou „Nepřirozené příběhy“ představil Kebbel-Villa | Oberpfälzer Künstlerhaus ve Schwandorfu od 29. ledna do 19. března 2023 vlivného českého filmaře, objektového umělce, grafika a básníka Jana Švankmajera (*1934 v Praze, žije v Praze a Horním Staňkově) na jeho první, dlouho očekávané samostatné výstavě v Horní Falci. Přehlídka, jejímž kurátorem je umělecký ředitel Kebbelovy vily Jürgen Dehm, s více než padesáti díly – filmy, objekty, kolážemi, asamblážemi a grafikami – si vzala tematické východisko v umělecké recepci přírody surrealistou Janem Švankmajerem. Kombinace nesourodého materiálu, charakteristická pro Švankmajerovy surrealistické filmy, je základem i většiny jeho prací v ostatních výtvarných médiích. Jiří Fajt, vedoucí programového a mezinárodního oddělení Státních uměleckých sbírek Drážďany (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), se ve svém projevu při zahájení výstavy zaměřil zejména na pojetí svobody u Jana Švankmajera. S více než tisícovkou návštěvníků se výstava zařadila mezi nejnavštěvovanější v historii Kebbelovy vily. Velký ohlas měl také doprovodný program pro všechny věkové skupiny, včetně komentovaných prohlídek a kolážové dílny.

Jürgen Dehm, umělecký ředitel Kebbelovy vily, o výstavě:

„Jsem velmi rád, že se výstava Jana Švankmajera setkala s tak velkým zájmem zde v Kebbelově vile. Zvláště mě těší, že tato výstava ještě více posílila přeshraniční spolupráci mezi Bavorskem a Čechami, která je pro nás významná.“

Obrázky všech fotografií:

Jan Švankmajer: Nepřirozené příběhy. Pohled na výstavu Kebbel-Villa, Schwandorf 2023. Foto: Clemens Mayer. Se svolením autorů a Kebbel-Villa, Schwandorf.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Podpořené projekty