30. dubna 2023

Projekt měsíce dubna 2023

Jazyk sousedů v originále na 6. Základní škole v Chebu

Dobré znalosti jazyka sousedů patří k jednomu ze základních předpokladů dobrého sousedství a přátelských vztahů mezi lidmi z obou zemí. Vedle regulérní podpory v této oblasti chce Fond budoucnosti výuku cizího jazyka podpořit i přímo u kořenů vzdělávání. Vypsal proto speciální stipendium: Jazyk sousedů v originále – Česko-německá stipendia pro jazykovou asistenci v sousední zemi, které má za cíl motivovat mladé německé vysokoškolské studentky a studenty k výuce v sousední zemi, kde tak předají své  znalostí o jazyku a kultuře mladé generaci. 

Prvním stipendistou tohoto programu se stal Philipp Charaoui z Bavorska, který se po 3 měsíce podíli na výuce němčiny na 6. Základní škole v Chebu. Philipp na školu dochází třikrát týdně a pomáhá žákům s učení nových slovíček a frází. Seznamuje je navíc s kulturou a životem v Německu. Výuku koncipuje hravou formou, která děti baví a dále rozvíjí jejich znalosti. 

Ředitelka i kolegové Philippa a jeho práci velmi chválí. Škola se rozhodla podpořit výuku němčiny tím, že otevřela bilingvní třídu. Rodilých mluvčí, kteří by se do výuky dětí chtěli zapojit bylo ale málo. Proto škola velmi uvítala nového jazykového asistenta, který jim s výukou v němčině pomáhá.  „Němčina s Philippem mě moc baví, je s ním sranda a naučil mě nová slovíčka” říká s úsměvem jeden z žáků 1. C. Děti dělají v německém jazyce velké pokroky a mají k výuce cizích jazyků pozitivní vztah. 

„Přínosem je, že žáci mohou mluvit s rodilým mluvčím. Výuka cizích jazyků je jednoznačně přínosná, pokud děti němčinu slyší od rodilého mluvčího. Mohou s ním komunikovat lépe než s českými učiteli německého jazyka. Ačkoliv jsou kvalifikovaní, tak rodilý mluvčí do toho vnáší nejen ten jazyk jako takový, ale především kulturu jazyka.  Má znalosti hlubší, žije v Německu, a to všechno může svým žákům předávat.” uvádí Mgr. Štěpánka Černá, ředitelka 6. Základní školy v Chebu

Philipp se pro stipendium rozhodl mimo jiné i proto, že má k České republice blízko – s Českem ho pojí jeho rodinné kořeny, ale i semestr strávený na Karlově univerzitě. Stipendium je pro něj jedinečná profesní příležitost, která mu umožní nasbírat spoustu zkušeností ve výuce cizího jazyka. 

„Pomáháte dětem, pomáháte učitelům, kteří toho mají často až nad hlavu. A na druhou stranu můžete děti také něco naučit o své zemi, o svém původu, o své vlastní kultuře.

zmiňuje Philipp Charaoui, první stipendista programu Jazyk sousedů v originále.

Pokud byste se chtěli o projektu měsíce dozvědět více, podívejte se na naši krátkou video-reportáž z Chebu.

Podpořené projekty