3. července 2023

Projekt měsíce června 2023

Společně jsme silnější!

Společně jsme silnější! Od 20. do 24. června 2023 se setkalo 30 studentů a jejich učitelů z Prahy, Zastávky u Brna a Hamburku při práci na společném projektu v Mnichově. Cílem bylo zjistit, zda jsou v Německu a České republice rozdíly ve vnímání strachu, úzkosti, stresu a rezignaci, které zažívá mladá generace. Při společné práci na projektu pod vedením lektorů si studenti uvědomili, že rozdíly mezi Němci a Čechy nejsou tak velké, jak se původně předpokládalo. Zároveň při práci na filmových scénách studenti zjišťovali, jak se navzájem posilovat a pomáhat si.

Ještě před setkáním v Mnichově bylo vytvořeno pět smíšených česko-německých skupin, každá z nich si vybrala nějaké téma, kterým se bude zabývat. Pod vedením lektorů pak pracovali online na přípravě synopsí a scénářů. Po příjezdu do Mnichova, po seznamovacích aktivitách a jazykové animaci se mohli studenti pustit do práce. Působivý a dojemný film vznikl za pouhé čtyři dny!

Na program setkání byly zařazeny i dvě interaktivní prohlídky města zaměřené na historii Mnichova a české stopy ve městě. Večery trávili účastníci projektu společnými hrami a při zpívání s kytarou. To vše vedlo k přátelské atmosféře a loučení v den odjezdu bylo patřičně vřelé.

Jak úspěšný projekt byl, vystihují asi nejlépe citáty samotných účastníků projektu z řad studentů:

„Projekt v Mnichově byla úžasná zkušenost v mnoha ohledech. Nejen že jsme se seznámili se skvělými kamarády z Prahy, ale také samozřejmě z Hamburku. Vyzdvihla bych hlavně své nové úžasné kamarádky, které jsou pro mě nyní nezapomenutelné. Bylo super, jak nikdo neměl problém s ostatními pracovat, i přes jazykovou bariéru a rychlé seznámení. Mimo jiné jsem poznala nové krásné město, do kterého se chci rozhodně znovu vrátit, a to Mnichov. Všichni lektoři byli opravdu milí, ochotní a profesionální. Moc nám pomohli a bylo skvělé se s nimi osobně poznat! Na celý projekt a příležitost budu moc ráda vzpomínat. Jedno obrovské děkuji.”

„Díky tomuto projektu jsem měla možnost se seznámit s novými skvělými lidmi, a především kontakt s německými studenty byl pro mě největším zážitkem. Společně jsme věnovali spoustu úsilí tomu, abychom vytvořili film podle našeho námětu, a výsledek tvořený i filmy ostatních skupin absolutně předčil všechna moje očekávání. Jsem nesmírně šťastná, že jsem mohla být součástí tohoto projektu, hned bych se zúčastnila znovu!”

Podpořené projekty