9. října 2023

Projekt měsíce září 2023

Železnice spojuje lidi v pohraničí

V sobotu 30. 9. 2023 se na nádraží Louka u Litvínova, na úpatí Krušných hor, na historické železnici Freiberg – Most / Teplice, konalo setkání železničních spolků a přátel železnice z regionu česko-německého Krušnohoří a Českého středohoří. Letošní akce, kterou Česko-německý fond budoucnosti významně podpořil, se stala cílem stovek návštěvníků. 

Jednalo se o druhé setkání, to první se úspěšně uskutečnilo 15. 7. 2022 v Kovářské, u příležitosti 150. výročí přeshraniční železnice Chomutov-Vejprty-Annaberg-Chemnitz.

Tentokrát si na své přišli kromě přátel železnice také milovníci techniky, filatelisté, příznivci hudby, gurmáni a rovněž děti. Svou kuchyni a písně představily také ženy z Ukrajiny. Pro německé účastníky byl vypraven zvláštní historický vlak z pohraničního nádraží Moldava. Úspěšný den zakončil večerní koncert rockové skupiny Adler Horst Kapelle z Chemnitz. 

V rámci historické železnice Freiberg – Most / Teplice spolupracují od roku 2015 Češi a Němci na podpoře zachování železničního provozu a podpoře dostavby chybějícího 8km úseku trati, zrušeného na saské straně v důsledku událostí 2. světové války. 

Spolupráce českých a německých partnerů přinesla mezi lety 2017-2023 řadu plodů – podařilo se odvrátit zastavení provozu na české straně, iniciovat vznik studie proveditelnosti na dostavbu úseku na saské straně a nastartovat proces vzniku CZ/D centra pro regionální tratě v Louce u Litvínova, které se má stát zázemím pro pokračování rostoucí spolupráce spolků, měst, obcí a dalších institucí.  

Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústecké kraje, řekl: „Akce v rámci tohoto projektu proběhla za velkého zájmu české i německé veřejnosti a regionálních i celostátních médií. Ukazuje se tak, že koncept práce nositelů tohoto projektu je úspěšný a má pro náš česko-německý region přínos a smysl.“ 

Budeme se dále zasazovat o znovupropojení tratí napříč hranicí,“ říká Steve Ittershagen ze zájmového sdružení Freiberská dráha a jednatel Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří. 

Podpořené projekty