9. listopadu 2023

Projekt měsíce října 2023

Bavorsko-česká platforma

Bavorsko-česká platforma vznikla na podzim loňského roku, aby zprostřekovávala kontinuální výměnu na poli nezávislého performativního umění. Její hlavní strategií je pomáhat individuálním uměleckým projektům nacházet vhodné partnery v sousedním regionu, propojovat a zdůrazňovat přínos nezávislého umění. Podobná práce vyžaduje neustálou pozornost, sledovat dění na obou uměleckých scénách, identifikovat vznikající projekty, které by mohly mít přínos, nebo které by mohly být přínosem, pro sousedící region. Nezaměřovat se pouze na kulturní centra, ale naopak se co nejvíc koukat mimo ně, k regionálním městům, aktivitám na periferii.

V listopadu čeká platformu důležitá akce. V Bavorsku organizuje čtyřdenní průzkumný výlet pro patnáct českých profesionálů a profesionálek v oboru. Její součástí budou zástupkyně prestižních festivalů, jakými jsou například Divadelní svět Brno nebo Divadelní Flóra, kulturních center Studia ALTA, Veřejný sál Hraničář Ústí nad Labem, nebo reprezentant vítězného projektu Evropského hlavního města kultury, Budějovic 2028, a další kulturní aktéři. Vedle toho přijede do Bavorska devět českých umělkyň a umělců, prezentovat pro lokální publikum své praxe.

Říjen je tak nejintenzivnější přípravnou částí, řeší se přesný program, komunikuje s každým z účastníků a účastnic. Během výjezdu bude mít každý z delegace své individuální schůzky s potenciálními partnery, které jsme identifikovali na základě jejich preferencí, oblastí zájmu a potřeb. Individualizace výjezdu se platformě již osvědčila v červnu 2023, kdy zrcadlově přijelo do Plzně a Prahy 15 zástupců bavorské nezávislé scény, a kdy se podařilo iniciovat několik nových bavorsko-českých projektů.  

Podpořené projekty