6. září 2023

Projekt měsíce srpna 2023

Slavnostní setkání bývalých a současných obyvatel v Rožmitálu na Šumavě při příležitosti dokončení rekonstrukce kostela

V sobotu 20. srpna 2023 přivítal Rožmitál na Šumavě padesátku hostů z Německa a Rakouska, kteří přijeli oslavit dokončení dlouholeté spolupráce při obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie (sv. Šimona a Judy). Jednalo se převážně o původní německé obyvatele Rožmitálu a jejich potomky, kteří pravidelně přispívali na jednotlivé fáze rekonstrukce. 

Bývalí a dnešní obyvatelé Rožmitálu se sešli v 9 hodin u památníku padlých v 1. světové válce a odtud pokračovali do kostela, kde se konala od 10 hodin česko-německá bohoslužba. Celebroval ji českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Hudební doprovod zajistil soubor z rakouského Zullisenu.

Po skončení bohoslužby se hosté společně s místními sešli v sále kulturního domu. Hlavní slovo měla starostka Alena Ševčíková a Reinhardt Böhm, spoluorganizátor slavnosti a hlavní zástupcem rožmberských rodáků. Oba poděkovali všem přítomným, bez jejichž pomoci by se obnova kostela nemohla uskutečnit. Za Česko-německý fond budoucnosti poděkovala všem za jejich angažmá zástupkyně fondu Soňa Dederová. Fond budoucnosti přispěl na rekonstrukční práce přes 2 mil. Kč. Zdravici a blahopřání k úspěšné spolupráci zaslal i ministr kultury Martin Baxa. 

Význam společného projektu shrnuli ve svých vyjádřeních:

Biskup českobudějovický Vlastimil Kročil:

„Jsem rád, že můžeme obnovovat vztahy s obyvateli, kteří odsud byli vyhnáni po druhé světové válce. Pro mě je to úžasný moment, můžeme jim poděkovat za všechno jejich úsilí. Pomáhají nám obnovovat kostely a znovu je uvádět do života.“

Starostka obce Rožmitál na Šumavě Alena Ševčíková:

„Coby starostka si vážím hlavně našeho přátelství a spolupráce, setkáváme se pravidelně a já všem děkuji za velkou podporu.“

Podpořené projekty