7. února 2024

Projekt měsíce ledna 2024

Nový česko-německý podcast „Hör maturitu / Poslouchej Abi!“

V lednu vyšel nový česko-německý podcast s názvem „Hör maturitu / Poslouchej Abi!“, který společně připravili čeští a němečtí studenti. Za tímto projektem stojí spolek Prostor pro rozvoj, který pravidelně pořádá nejrůznější mezinárodní aktivity a setkání pro děti, mládež i mladé dospělé. 

Iniciativa pro vytvoření podcastu vzešla již během covidu, kdy v rámci jednoho z prvních online česko-německých projektů tzv: „OnlineChallenge” přišel jeden z účastníků (Vilém Honysz z Ostravy) s nápadem vytvořit česko-německý podcast, který by českým studentům přiblížil témata k blížící se maturitě. Zakladatelky spolku myšlenka nadchla, protože podcasty samy poslouchají, rády pracují s novými médii a chtějí přispívat ke zkvalitnění a modernizaci vzdělávání a to navíc v době, kdy se diskutuje o zrušení druhého cizího jazyka. Navíc proč znovu a znovu zpracovávat témata, která se každý rok opakují? Jediná překážka v realizaci této myšlenky byla, že bylo obtížné v tu dobu sehnat německé účastníky projektu. Náhoda tomu chtěla, že se na podzim 2023 s Prostorem pro rozvoj spojila paní učitelka Susanne Deml z Regentálského Gymnázia v Nittenau, jejíž studenti se chtěli pustit do podcastového projektu a zároveň poznat novou kulturu, jazyk a navázat nová kamarádství.

Přípravy samotné Podcastové řady „Hör maturitu / Poslouchej Abi“ tak začaly již v říjnu 2023, na německé straně se skupinou studentů z Nittenau, na české straně s budoucími pedagogy z VOŠS a SPgŠ Prachatice, ale také s dalšími účastníky z Českých Budějovic, Vimperka, Hradce Králové a s ideovým iniciátorem Vilémem Honyszem z Ostravy.

V říjnu 2023 se všichni účastníci nejprve setkali online a poté v prezenční formě na víkend v Praze, aby se osobně poznali a stanovili si rámec a cíle projektu. Společné setkání se konalo v Goethe Institutu, kde se uskutečnily různé workshopy k posílení týmové spolupráce, rétoriky a jazykové animace, takže němečtí studenti se mohli představit česky nebo porozumět krátkým větám. Nesměla chybět ani prohlídka Prahou a při cestě zpět také Plzní, aby se žáci o daných městech mohli dozvědět více z první ruky. Obě města mohou být totiž tématem maturitních otázek z němčiny. Nakonec vznikly malé skupinky česko-německých týmů, které v následujícím měsících (od října do konce listopadu) společně online zpracovávaly maturitní témata.

Po prvním reálném setkání následovalo několik online setkání, a to za přítomnosti coachů, kteří je vedli a nabídli tím další workshopy (např. k artikulaci nebo zpracování textu). Celý proces tvorby a úprav textu v malých skupinkách byl doprovázen konzultacemi a zpětnou vazbou od mediálních coachů.

Krátce před Vánoci se celá česko-německá skupina opět setkala osobně, tentokrát v Nittenau. Celý víkend se nesl v duchu nahrávání a střihu podcastových epizod, k čemuž všichni účastníci přistoupili s velkou motivací a pečlivostí. Potěšující bylo, že nejen rodilí mluvčí, ale téměř všichni čeští účastníci namluvili aspoň jednu část podcastové epizody. Třešničkou na dortu byla i hudební a zvuková složka celého podcastu. Studenti sami volili vhodné nahrávky nebo vytvořili vlastní hudební doprovod. Každá podcastová epizoda je tak ještě autentičtější. Vznikla dokonce i malá hudební skupina, která vytvořila pro podcast originální úvodní jingle. 

Na závěr projektu účastníci vyrazili do Řezna, aby poznali město díky tzv. městské rallye, nechyběla ani návštěva známých vánočních trhů, aby si všichni společně užili vánoční atmosféru. 

Účastnice Emílie Čihovská z Českobudějovického gymnázia k projektu řekla : „Seznámila jsem se s opravdu skvělými lidmi, zažila jedinečnou atmosféru při společné procházce noční Prahou, a jsem obohacena a vděčná za něco, co bych si normálně nemohla vyzkoušet – vytvořit si vlastní podcast.“

Pokud si chcete tento jedinečný podcast poslechnout, a to ať už proto, že budete maturovat nebo vás zajímá Česká republika a Německo, jste učitel němčiny v České republice nebo vás prostě zajímá, co dokáží motivovaní a akční mladí lidé společně, zapněte si každé úterý Spotify. Od ledna na deset týdnů se můžete těšit na různá témata, jako jsou rozhovory o oblíbených volnočasových aktivitách a typických jídlech nebo rozhovor o nejoblíbenějších médiích z pohledu mladých lidí. 

Podcast si můžete poslechnout zde: 

Podpořené projekty