Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Události

Začínáme!

 
 

Program zjednodušené podpory pro nová či obnovená projektová partnerství v oblasti Mládež a školy

Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) rozšířil program podpory malých projektů v oblasti Mládež a školy. Našim cílem je podpořit zejména česko-německé projekty prvožadatelů, které budou připraveny v nevelkém časovém předstihu před realizací.

Program je určen pro školní i mimoškolní aktéry se sídlem v České republice i Německu, kteří

 • u ČNFB o příspěvek dosud nežádali,
 • nebo žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem,
 • nebo žádali, ale před 3 a více lety.
   

Výše podpory:

Maximální výše podpory je 15 000 Kč nebo 550 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 50 000 Kč.
 

Podmínky podpory:

Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musejí podpořené projekty splňovat následující podmínky:

 • Podpořeny mohou být pouze projekty setkávání dětí a mládeže, které se uskuteční v aktuálním či následujícím čtvrtletí.
 • Při posuzování žádostí bude kladen důraz zejména na vyvážený počet českých a německých účastníků, tematické zaměření programu a jeho přínos pro danou věkovou skupinu.
 • Projekty, u kterých lze vzhledem k termínu konání podat žádost v obvyklých lhůtách, nebudou podpořeny.
 • U mimoškolních projektů je možné kofinancování z programu Tandemu Plzeň Rozjeď to s Tandemem!, není ale podmínkou pro podporu z prostředků ČNFB.
   

Způsob podání žádosti:

Žádosti se podávají průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému.

Rozhodnuto o nich bude ve zkráceném termínu.

 

Vyplňování žádosti:

 • V online-systému zaškrtněte, že žádost podáváte v programu „Začínáme!“.
 • K názvu projektu připište, že se jedná o program „Začínáme!“.
 • Čeští žadatelé vyplní pouze pole v českém jazyce. Do polí, která mají být vyplněna v německém jazyce, napište pouze text „Začínáme!“.

 

Použití příspěvku:

Příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků.

 

Kontakt:

Ingrid Koděrová
ingrid.koderova@fb.cz

 

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti