20. března 2024

MÁTE JEŠTĚ ŠANCI BÝT U TOHO!

Přihlaste se do 7. dubna 2024.

Další ročník našeho programu Rok na hranici brzy odstartuje. Letos už potřetí.

Máme k tomu pádný důvod. Desítky akcí v posledních dvou letech se uskutečnily právě díky iniciativě našich nadšenců. Dokázali, že potenciál česko-německého pohraničí nezná hranice! A jejich investovaná energie se vyplatila. Proměnila se v radost z nových setkání a společných zážitků.

Záleží i vám na tom, jak se žije ve vašem okolí?

Chcete to sami ovlivnit a lidi z obou stran hranice propojovat a inspirovat?

Pojďte do toho s námi!

V květnu se rozjíždí 3. ročník programu Rok na hranici.                 

Česko-německá hranice už dávno není bariérou, ale otevřeným prostorem pro nové příležitosti, setkání a spolupráci. Nasává energii, sílí a roste. Česko-německý fond budoucnosti je součástí rozvoje pohraničí už víc než 25 let.

Teď hledá aktivní lidi, kteří bydlí přímo na české nebo německé straně hranice a mají nápady, jak různé sféry života ve svém okolí obohatit. Jsou komunikativní, umí navázat kontakty s přeshraničními sousedy a vytvořit pevnou síť nových vazeb. Máte pocit, že vám čteme myšlenky? Chcete to zkusit? Ozvěte se nám!

Ke spolupráci na tomto programu hledáme

nadšence a machry (ž/m)

z česko-německých příhraničních regionů.

doba trvání programu: květen 2024 – duben 2025

finanční odměna za 20 hodin týdně po celý rok

Cíle programu:

 • objevování, využití a prohlubování potenciálu k setkávání, spolupráci a partnerství v příhraničních oblastech
 • získávání a zasíťování nových aktérů z občanské společnosti, spolků i obcí na obou stranách hranice
 • inspirace a povzbuzení k novým způsobům a formátům setkávání
 • podpora společných příhraničních setkání a projektových záměrů

Na co se můžete těšit:

 • zajímavá a rozmanitá činnost s prostorem pro vlastní rozvoj a kreativitu
 • vlastní aktivity v rozsahu 20h/týden na dobu 12 měsíců
 • adekvátní finanční odměna
 • zajímavé a inspirativní česko-německé setkávání
 • mentoring a pravidelná evaluace s hlavním koordinátorem programu převzetí výdajů za telefon a cestovné

Co od Vás očekáváme:

 • nadšení a chuť inspirovat a sbližovat lidi v příhraniční oblasti
 • zájem o česko-německou tematiku
 • přehled o zajímavých aktivitách (občanské společnosti) v příhraniční oblasti a dobré zasíťování
 • vlastní iniciativa a flexibilita
 • aktivní znalost češtiny a němčiny (mateřský jazyk / cizí jazyk minimálně na úrovni B2)
 • velmi dobré komunikační schopnosti a přátelské vystupování
 • místo bydliště v česko-německém příhraničí
 • řidičský průkaz skupiny B, vlastní automobil a ochota cestovat

Budeme se těšit na všechny zájemkyně a zájemce, kteří mají chuť přispět svým nadšením a zvídavostí k živému česko-německému příhraničí. Předchozí zkušenosti s česko-německou projektovou činností nejsou podmínkou.

V programu Rok na hranici nebudete sami realizovat projektové aktivity, půjde o to, inspirovat a sbližovat aktéry z obou stran hranice a podpořit je při společných aktivitách. K přihlášce prosím přiložte stručný koncept (max. 2 strany), ve kterém na dvou příkladech popíšete, jak byste našli a oslovili potenciální aktéry.

Zašlete prosím všechny potřebné dokumenty k žádosti (motivační dopis, koncept, životopis, doklad o jazykových znalostech) pokud možno v německém jazyce do 7. 4. 2024 paní Heleně Vaňkové (helena.vankova@fb.cz), která Vám zodpoví i Vaše případné dotazy.

Kontakt:

Helena Vaňková

helena.vankova@fb.cz

+420 283 850 512

+420 605 028 151 (mobil)

Podpořené projekty