14. dubna 2024

Náš skvělý přítel Jürgen Serke nám bude chybět

Je nám velmi smutno, že včera ve věku 85 let zemřel náš skvělý přítel Jürgen Serke.

Jeho odkaz zůstane nezapomenutelný: jako novinář a spisovatel s velkým citem a obrovským osobním nasazením vrátil do povědomí veřejnosti zakázané nebo zapomenuté spisovatele, kteří se stali oběťmi diktatur 20. století.

Jeho oceňované dílo Böhmische Dörfen: Putování opuštěnou literární krajinou, vydané Nakladatelství Triáda v roce 2001 s naší podporou, působivě dokumentuje, jak bohatá a mnohovrstevnatá byla německojazyčná literatura a česko-německá-židovská kulturní symbióza v Praze v první polovině 20. století.

Jeho nekompromisní nasazení proti zapomínání a neotřesitelná víra ve střední Evropu jako společné intelektuální centrum, v němž se lidé různých národů vzájemně inspirují a posilují, jsou pro nás nyní nepostradatelnější než kdy jindy a zůstanou pro nás zářným příkladem.

K 20. výročí Fondu budoucnosti v roce 2018 nám napsal: „Přeji si, aby Česko-německý fond budoucnosti zůstal i po další desetiletí zachován společně se svými rozmanitými aktivitami – ve vypracovávání společných aspektů, v analýze rozdílností. Ve smyslu slov Franze Kafky: cizí doma a domácí v cizině.”

foto: Karel Cudlín

Podpořené projekty