29. května 2023

Společně budujeme udržitelnost

Krajina (nejen) v České republice se v důsledku velmi nešetrného zacházení v minulých desetiletí dostala do krizového stavu. Že něco není úplně v pořádku si všimne i leckterý laik – a co teprve zemědělci, kteří s půdou dennodenně pracují a kterým záleží na tom, aby půda žila.

Již od roku 2020 podporujeme setkávání a společné aktivity českých zemědělců, snažících se o ekologicky udržitelné hospodářství, s jejich německými kolegy. Jak se ukazuje, právě v této oblasti má výměna zkušeností velkou hodnotu: německá organizace Netzwerk biodynamische Bildung se zabývá edukací v oblasti biodynamického zemědělství, český žadatel Asociace místních potravinových iniciativ se snaží zkušenosti s udržitelným zemědělstvím zprostředkovat českým zájemcům. 

Potěšující je, že jich není zrovna málo. Učni a studenti zemědělských škol získávají díky projektu příležitost účastnit se exkurzí a výměnných pobytů na výběrových statcích v obou zemích. Zde mohou nahlédnout nad rámec běžných učebních osnov, poznat, jak fungují ekologické postupy a nadchnout se do nich. Zároveň tak získávají cenné kontakty do budoucna. 

Česko-německá spolupráce je však v tomto projektu mnohem komplexnější. Kromě exkurzí a výměnných pobytů zahrnuje přednášky a sympozium o udržitelném zemědělství, které je otevřeno široké veřejnosti. 

Podpořené projekty