Česko - německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

více
 

Posláním Fondu budoucnosti
je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci

 
 
Video kanál
Zde se dozvíte více o Česko-německém fondu budoucnosti.
 
�esky deutsch
15

Projekt měsíce listopadu:Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska

DISPLEJ.eu je nová platforma pro současnou poezii, která vzešla ze spolupráce literárních časopisů Psí víno (Praha) a Randnummer (Berlin/Hamburg).

více

Projekt měsíce října:Trendy v oblasti drog a prevence jejich užívání mladými lidmi ve Frankfurtu nad Mohanem a v Třebíči

K prvnímu setkání obou škol došlo v době od 6. do 11. října 2014 v Třebíči.

více

Projekt měsíce září:Koncert k inauguraci zrestaurovaných varhan v Terezíně

Slavnostní koncert k inauguraci zrestaurovaných varhan terezínského kostela za přítomnosti předsedy Německého spolkového sněmu a předsedy Parlamentu ČR.

více

Projekt měsíce srpna:„Rohrské léto“ 2014: kulturní a setkávací týden

Česko-německý kulturní týden v Rohru má již dlouhou tradici a zaměřuje se na všechny věkové kategorie od dítětě až ke starým lidem.

více

Památky UNESCO - vzdělávací program pro třetí věk

 

Čeští a němečtí seniorští studenti se společně vzdělávají v Brně a v Lednici.

více

Projekt měsíce června:„Proces 2014. Originál a proměna“ a „K: KafKa v KomiKsu“

Výstavy originálního rukopisu a komiksů na Staroměstské radnici budou ke zhlédnutí do konce června.

více

Projekt měsíce května:Lety - 1942

Hudební modlitba LETY – 1942 jako vzpomínka na oběti stejnojmenného romského koncentračního tábora

více

Projekt měsíce dubna:Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan

V roce 2014 je připomínáno 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Rozsáhlý výstavní projekt představí život a dílo českému a německému publiku.

více

Projekt měsíce března:Náladové obrázky

Hudební skladatelé J. B. Foerster a E. Schulhoff se stali politickými a kulturními prostředníky Čechů, Židů a Němců. 

více

Projekt měsíce února:Bohren & der Club of Gore a Tantehorse

Soubor Tantehorse společně s německou kapelou Bohren und Der Club of Gore připravili projekt Faith.

více

Projekt měsíce ledna:Broumovsko na historických zobrazeních

Petr Bergmann shromáždil rozsáhlou sbírku jedinečných historických vyobrazení Broumovska.

více

Projekt měsíce prosince:Angažmá proti pravicovému extremismu a rasismu

Konference v Bad Alexandersbadu zváží možnosti a hranice zapojení občanské společnosti v Německu, České republice a Rakousku.

více

Projekt měsíce listopadu:Bílina a Chemnitz - aktivní občanství mládeže

Trénink multiplikátorů za účasti mladých lidí z Bíliny a Chemnitz, zaměřený na posílení aktivního občanství

více

Projekt měsíce listopadu:Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska

DISPLEJ.eu je nová platforma pro současnou poezii, která vzešla ze spolupráce literárních časopisů Psí víno (Praha) a Randnummer (Berlin/Hamburg).

více

Téma roku 2015

Hranice spojuje - Podpora užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí

Počtvrté vyhlašuje Česko-německý fond budoucnosti „téma roku“ a přináší tak impulsy k posílení přeshraniční spolupráce v některé z důležitých oblastí a k zapojení nových aktérů této spolupráce. V roce 2015 bude Fond budoucnosti zvláště podporovat „užší vazby mezi Čechy a Němci v pohraničí“. U projektů v rámci tématu roku může požadovaný příspěvek Fondu budoucnosti dosahovat namísto obvyklé poloviny až 70 % celkových projektových nákladů.

více
 
Česko - německý fond budoucnosti