6. prosince 2023

Češi a Němci společně proměňují chátrající kulturní památky v místa setkávání

Česko-německý fond budoucnosti umožní vznik 133 nových česko-německých projektů

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 133 nových společných projektů občanské společnosti z obou zemí. Správní rada Fondu za tímto účelem ve středu uvolnila prostředky v celkové výši 30 905 639 Kč.

Zasedání se tentokrát konalo na norimberské radnici, kde členy správní rady přivítal primátor města Marcus König. Správní rada se s velkým díkem za vykonanou práci rozloučila s Martinem Kastlerem, někdejším spolupředsedou správní rady, který po dvanácti letech grémium opouští.

Správní rada na svém prvním zasedání po 7. říjnu odsoudila teroristický útok Hamásu na Izrael. S velkým znepokojením se rovněž zabývala rostoucím antisemitismem v Evropě a rozhodla se ve své budoucí práci klást ještě větší důraz na podporu boje proti antisemitismu.

Řada nově schválených projektových iniciativ pochází z oblasti památkové péče. Fond poskytl na obnovu 32 stavebních památek cca 10 milionů korun.

„Péče o chátrající sakrální stavby, které jsou součástí naší společné historie, není jen úkol pro památkáře. Pokud máme vdechnout zchátralým budovám nový život a proměnit je v místa setkávání a poklidného soužití, musíme se zapojit všichni. Taková místa sounáležitosti, vzájemné tolerance a pokory potřebujeme naléhavěji než kdy jindy,“ zdůrazňují Rita Hagl-Kehl a Jindřich Fryč, spolupředsedové správní rady.

Mnohé ze schválených projektů navazují na Téma roku vypsané Fondem budoucnosti na rok 2023 („Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“) a na novou mimořádnou výzvu Fondu budoucnosti k výročí Franze Kafky v nadcházejícím roce.

Výběr aktuálně schválených projektů:

KULTURA, MLÁDEŽ, DISKUSNÍ FÓRA

Kulturou proti antisemitismu 2024

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), které zprostředkovává křesťansko-židovská setkání a aktivně bojuje proti antisemitismu, pořádá na jaře v Praze několikadenní česko-německé setkání studentů. Mladí lidé se zúčastní veřejné akce Kulturou proti antisemitismu, navštíví bývalé terezínské ghetto a budou se zabývat rolí nežidovských pomocníků při útěcích z koncentračních táborů. Cílem je prohloubit pochopení významu osobní angažovanosti a uvědomit si její význam v dnešní době.

Fond budoucnosti setkání podpoří částkou 200 000 Kč.


Česko-německé setkání – Vzájemně se podpořit pro společnou budoucnost

Poskytovatelé mimoškolního vzdělávání Droste-Haus ze Severního Porýní-Vestfálska a volnočasové centrum Klubko ze Starého Města u Uherského Hradiště (Zlínský kraj) chtějí přes vzdálenost téměř 1000 kilometrů navázat dlouhodobé partnerství. V případě plánované týdenní dílny budoucnosti, které se zúčastní celkem 40 mladých lidí z Güterslohu a Zlínska, se oba partneři nechali inspirovat Tématem roku 2023 vypsaným Fondem budoucnosti.

Mladí účastníci se budou společně zabývat krizovými situacemi, ekologickými, sociálními a dalšími globálními problémy, vypracovávat strategie řešení a následně je prezentovat v různých formách (videa, divadlo, komiksy atd.). Kromě obsahové práce jsou plánovány jazykové animace, společný volnočasový program a individuální setkání díky ubytování v hostitelských rodinách.

Fond budoucnosti podpoří dílnu budoucnosti částkou 144 160 Kč.


Fragmenty paměti. Pokladnice katedrály sv. Víta v Praze v dialogu s Edmundem de Waalem, Josefem Koudelkou a Julianem Rosefeldtem

Po úspěšné „České sezóně“ v Drážďanech v roce 2022 chystají nyní Drážďanské státní umělecké sbírky společně s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze nejrozsáhlejší zahraniční prezentaci Svatovítského pokladu – jednoho z největších chrámových pokladů v Evropě.

V rámci výstavního projektu „Fragmenty paměti“ bude vystaveno celkem 123 exponátů, z nichž nejvýznamnější je velký relikviářový kříž Karla IV. Tato historická část výstavy bude konfrontována s díly renomovaných současných umělců: porcelánovými objekty britského umělce Edmunda de Waala, velkoformátovými fotografiemi světoznámého fotografa Josefa Koudelky a videofilmy německého konceptuálního umělce Juliana Rosefeldta. Všechna díla spojuje téma víry a vzpomínání.


Fond budoucnosti podpoří výstavu částkou 40 000 eur.


IMAGINARIUM

Grimmwelt v Kasselu, největší výstavní dům na světě věnovaný životnímu dílu bratří Grimmů, který funguje také jako kulturní, volnočasové a vzdělávací centrum, představí německé veřejnosti jeden z nejpozoruhodnějších českých divadelních souborů. Divadlo bratří Formanů se během tříměsíčního hostování v Kasselu představí svým výstavním projektem Imaginarium a řadou doprovodných akcí. V Grimmwelt vytvoří bratři Formanové z divadelních kulis velkolepý svět snů, legend a pohádek. Instalace budou návštěvníky vybízet ke hře, experimentování a zkoumání.

Fond přispěje na toto hostování částkou 18 000 eur.


Spojeni Mahlerem

Bamberský symfonický orchestr pod vedením svého šéfdirigenta Jakuba Hrůši uvede spolu s Českou filharmonii na festivalu Dvořákova Praha 7. symfonii Gustava Mahlera. Provedení se uskuteční pod širým nebem na pražském Výstavišti, kde se v roce 1908 konala světová premiéra tohoto díla. Společným nastudováním symfonie chtějí oba orchestry připomenout také kulturní spřízněnost obou národů: 7. symfonie byla poprvé společně uvedena Českou filharmonií a orchestrem Německého divadla v Praze. Jeho členové byli po druhé světové válce odsunuti do Německa a založili tam nový orchestr, dnešní Bamberské symfoniky, kteří jsou považováni za jeden z nejlepších německých symfonických orchestrů.

Fond budoucnosti podpoří společné představení částkou 300 000 Kč.


OBNOVA PAMÁTEK

Rekonstrukce kůru kostela sv. Michaela archanděla v Blatně – návrat znovunalezených varhan

Obec Blatno v Krušných horách a její německý partner, Spolek pro zachování a péči o městský kostel v Zöblitz (Marienberg), společně usilují o obnovu kostela svatého Michaela archanděla v Blatně, který je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky. Přestože stavební práce ještě zdaleka nejsou dokončeny, kostel již slouží jako centrum kulturního a společenského života. Pořádají se zde akce jako Květnovské hudební slavnosti, Noc kostelů, výtvarná sympozia a výstavy. Kostel je nadto také místem pro konání společných akcí s německým partnerem z Marienbergu. Plánovaná rekonstrukce kruchty má umožnit instalaci původních varhan, které z kostela zmizely v 80. letech 20. století a které zachránil drážďanský restaurátor Kristian Wegscheider.

Fond budoucnosti podpoří tuto renovaci částkou 600 000 Kč.


Oprava a restaurování Synagogy v Čáslavi

Od roku 2019 podporuje Nadační fond dr. Dagmar Lieblové obnovu čáslavské synagogy, významné kulturní památky, která je vedle Jeruzalémské synagogy v Praze jedinou dochovanou synagogou architekta Stiassného na českém území. Bohoslužby se zde konaly až do druhé světové války, poté byla využívána jako skladiště. Po dokončení oprav bude otevřena veřejnosti jako kulturní, komunitní a vzdělávací centrum a bude sloužit k prevenci antisemitismu a rasismu. V synagoze se již nyní konají příležitostné koncerty tradiční jidiš hudby a klezmeru. Je zde také umístěna expozice o historii Židů v Čáslavi a na Kutnohorsku.

Fond budoucnosti podpoří opravu synagogy částkou 530 000 Kč.

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA Kafka 24

Mohl Franz Kafka navštívit Ústí nad Labem? Po stopách Franze Kafky v severních Čechách

Na základě inspirace mimořádnou výzvou Kafka 24 vypsanou Fondem budoucnosti se Gymnázium Jateční z Ústí nad Labem a jeho německá partnerská škola, Integrovaná střední škola Franzsches Feld z Braunschweigu, společně vydají po stopách Franze Kafky v severních Čechách. Program několikadenní výměny žáků zahrnuje návštěvu výstavy „Naši Němci“ v Ústí nad Labem, exkurze do Terezína a Litoměřic a společné vytvoření komiksu o Franzi Kafkovi. Ještě před setkáním se žáci v hodinách seznámí s životem a dílem tohoto spisovatele.

Fond budoucnosti podpoří toto setkání žáků částkou 49 140 Kč.


Franz Kafka a výtvarné umění. Prahou tří světů.

Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera v Mnichově představuje kreslířské dílo Franze Kafky, jež nabízí nový, neliterární pohled na osobnost světoznámého spisovatele. Výstava představuje Kafkův vztah k jeho vlastním kresbám, k jeho přátelům malířům a k výtvarnému umění obecně. Kafkovy kresby jsou rovněž konfrontovány s díly představitelů moderního středoevropského umění, japonského umění (dřevoryt) a ukázkami soudobé vizuální kultury. K výstavě jsou plánovány komentované prohlídky a workshopy v němčině a češtině. Na stejné téma bude vydána i obsáhlá monografie.

Fond budoucnosti podpoří výstavní projekt částkou 300 000 Kč.

Podpořené projekty