22. srpna 2023

Mimořádná výzva: Kafka ’24

V roce 2024 uplyne 100 let od úmrtí Franze Kafky – Česko-německý fond budoucnosti vnímá toto jubileum jako příležitost připomenout si jeho život, dílo i působení také a zejména v česko-německém kontextu a zároveň přispět k diferencovanému zpracování kafkovského fenoménu a vyhlašuje v této souvislosti mimořádný program podpory.

Výročí je přitom chápáno jako impuls pro budoucí spolupráci, v němž jsou čeští i němečtí aktéři z nejrůznějších oblastí vyzváni k tomu, aby se v rámci česko-německých projektových záměrů nejrůznějšími, inovativními způsoby zabývali Kafkou nejen jako nejvýznamnějším a nejznámějším představitelem pražské německojazyčné literatury, ale také aby zkoumali a zabývali se jak širším kontextem česko-německých kulturních vztahů v minulosti, současnosti i budoucnosti, tak i prolínáním kultur, které tento německo-česko-židovský autor symbolizuje jako málokdo jiný.

Zvláštní zřetel by přitom měl být brán na odlišné vnímání Kafky v české a německé společnosti i rozdílné přístupy, s nimiž se jeho dílo a život v obou zemích setkává.
Důležitý a vítaný je zde odkaz na současnost (absurdnost doby, anonymizace, otázky identity) a/nebo zacílení na Kafkův jazyk a původ, které zohledňuje německo-českou i židovskou složku jeho působení a literární tvorby.

Podpořené projekty