19. března 2024

Umělá inteligence, Kafka nebo sport

Rekordní zájem o projekty u Česko-německého fondu budoucnosti

223 – rekordní počet projektů hned v prvním čtvrtletí roku 2024 se díky Fondu budoucnosti může rozběhnout. Správní rada jim dala zelenou a schválila finanční podporu v celkové hodnotě 33 572 190 Kč.

Mimořádné výzvy vyhlášené Fondem budoucnosti na rok 2024 zabraly! Navíc ve všech oblastech – ať už jde o téma roku („Hranice pokroku?“), akce navázané na sto let od úmrtí spisovatele Franze Kafky, nebo na Česko-německý rok sportu.

„V tomto čtvrtletí jsme se setkali s rekordním počtem společných iniciativ, je dokonce větší než před pandemií koronaviru,“ zdůraznili Rita Hagl-Kehl a Jindřich Fryč, spolupředsedové správní rady. „Máme obrovskou radost z aktivit českých a německých občanů a hlavně z účasti mladých lidí, skoro celá polovina nově schválených projektů spadá do oblasti Mládež a školy.“


Výběr z aktuálně schválených projektů:


KULTURA, MLÁDEŽ, DIALOGY

Jsme Evropané

Školy v obcích Červená Voda a Waldkraiburg inspirovalo téma roku („Hranice pokroku?“). V dubnu 20 českých a 10 německých žáků vytvoří tým a s využitím digitálních technologií se vypraví na místa, která museli opustit německy mluvící obyvatelé přesídlení právě do bavorského Waldkraiburgu. V tamním muzeu Heimatstube Adlergebirge propojí zachované archivní snímky s aktuálními fotografiemi domů. Při společných aktivitách budou poznávat nové technologie, sloužící k odhalování historie a uchovávání vzpomínek. Získané vědomosti následně předají svým spolužákům.

Fond budoucnosti přispěje na jejich projekt částkou 5 380 eur.Virtuální cestování časem – nové přístupy v kultuře vzpomínání

Jak si poradí umělá inteligence s tématem protektorátu za vlády Reinharda Heydricha? A bude její výklad opřený o věrohodné informace? Právě na tyto otázky související s letošním tématem roku budou společně hledat odpovědi studenti Gymnázia Na Zatlance z Prahy a Gymnázia Lyonela Feiningera z Halle. Na dvou týdenních workshopech je digitálním výkladem provedou vývojáři počítačových her, realitu jim přiblíží pamětník – lidické dítě, do historického kontextu vše zasadí ředitel památníku Lidice. Informace z projektu studenti nabídnou k využití kulturním organizacím v Halle.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 280 000 Kč.FutureChange Hackathon – Společně iniciovat změnu

Nedostatek vody, migrace, válka a pandemie – jak se můžeme ve svém nejbližším okolí k těmto globálním výzvám postavit? 60 německých a českých mladých lidí se setká, aby to zjistili a společně hledali praktická řešení. Inspirací jim bylo téma roku 2023 vyhlášené Fondem budoucnosti („Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“). V několikastupňovém tzv. Hackathonu, organizovaném Sonnenberg Kreis z dolnosaského Sankt Andreasbergu a Cyrilometodějským gymnáziem z Prostějova, vymýšlejí konkrétní projekty, které mohou doma nebo ve svých školách rozvíjet.Fond budoucnosti podporuje jejich setkání částkou 8 500 eur.Smetanova Má vlast v provedení Berlínských filharmoniků zahájí Pražské jaro

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro letos otevřou Berlínští filharmonici. Jeden z nejlepších orchestrů světa představí své nastudování české národní skladby Má vlast. Jasně tak symbolizuje intenzitu česko-německé spolupráce. Navazuje i na tradici, festival vznikl v roce 1946 jako oslava konce světové války. I tato prestižní událost se uskuteční s podporou Fondu budoucnosti.Svou účastí se současně zapojuje do oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany a do Roku české hudby. Propagaci české hudby německými interprety v mezinárodním měřítku může sledovat i široká veřejnost, koncert vysílá živě Česká televize i Český rozhlas.

Fond budoucnosti podpoří zahajovací koncert částkou 500 000 Kč.ŽIVOT V RYTMU BUGATTI STEPU Česká meziválečná avantgarda

Jaká hudba se u nás hrála v meziválečném období? Jaké tóny do ní vnesly dozvuky strachu nebo touha bavit se a experimentovat? A jak se do ní otiskl jazz, tango nebo bugatti step? Éru české hudební avantgardy představí dokumentární film německé režisérky, který vznikne v koprodukci České televize, saské stanice MDR a německo-francouzského kanálu ARTE. Ukáže ji jak na tvorbě populárního Jaroslava Ježka nebo Bohuslava Martinů, tak i méně známých českých skladatelů německého či židovského původu. Originální dobové nahrávky doplní interpretace současnými muzikanty. Film produkuje berlínská agentura Euroarts pro široké televizní publikum a příznivce hudebního kanálu Mezzo.

Podíl Fondu budoucnosti je ve výši 11 000 eur.PUBLIKACE

Joachim Gauck – Otřesy: Co ohrožuje naši demokracii zvenčí a zevnitř

Unikátní příležitost seznámit se s aktuálním dílem významného autora, bývalého německého prezidenta Joachima Gaucka. A spolu s ním se zamyslet nad aktuálním tématem západoevropské civilizace: Proč je otřesena její důvěra v liberální demokracii? Co ji ohrožuje, jak ji zasáhl příliv imigrantů a jaké jsou důsledky tolerantního vztahu k autoritářskému Rusku? Působivý a autentický pohled disidenta, intelektuála a politika na období ztráty jistot, o které se opírala naše demokracie. Českou verzi knihy svěřilo nakladatelství Pulchra do rukou vynikajícího překladatele Daniela Korteho.

Česko-německý fond podpoří český překlad knihy částkou 76 000 Kč.MIMOŘÁDNÁ VÝZVA KAFKA ’24

Kafka na dovolené

Mimořádná výzva Fondu budoucnosti k 100. výročí úmrtí Franze Kafky přinesla mimořádnou odezvu. Jako například setkání českých a německých studentů z gymnázia v Teplicích a Bremerhavenu, kteří se vydají na místa spojená s Kafkovým životem a budou zkoumat, jak se odráží v jeho díle. Navštíví třeba Siřem, kde se léčil s tuberkulózou, a přitom se zaměří na aforismy, které tam napsal. Výsledkem studentské spolupráce budou podcasty, videoklipy, divadelní představení a další kreativní ztvárnění Kafkových textů. Do projektu se zapojí nejen žáci, ale i učitelé z obou škol.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 7 000 eur.MIMOŘÁDNÁ VÝZVA ČESKO-NÉMECKÝ ROK SPORTU 2024

Společně jsme silnější! Česko-německý multiplikační kemp 2024

Pustit školu z hlavy a protáhnout si svaly, ideální program na prázdniny. O těch velikonočních vyrazí 20 českých fotbalistů ve věku 10 až 12 let za vrstevníky na soustředění do Berlína. Jsou to vyslanci jednotlivých klubů, které pak na podzim přivítají německé kluky na svém hřišti. Na tréninky i zápasy postaví trenéři smíšené týmy. Aby se všichni domluvili, projdou rychlokurzem v podobě jazykové animace. Kromě toho se dozvědí, jak správně jíst, udržet se v kondici a co je zdravý životní styl. Akce spojené s výzvou Česko-německý rok sportu se zúčastní celkem přes 80 dětí, pro většinu z nich to bude první výlet za poznáním sousední země.

Fond budoucnosti přispěje na tuto výměnu částkou 15 000 eur.

Podpořené projekty