Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Odškodnění nuceně nasazených

 
 

Ve stejné době, kdy se v České republice rozbíhal sociální projekt Česko-německého fondu budoucnosti, se v USA připravovaly hromadné žaloby proti německým podnikům, které za druhé světové války využívaly pracovní sílu vězňů koncentračních táborů. Hrozba soudních procesů spolu a rozsáhlá mediální, politická a hospodářská kampaň proti německým firmám v zámoří spolu s vstřícnějším postojem nové německé vládní koalice otevřely v roce 1998 možnost odškodnění otrockou prací postižených vězňů i civilních nuceně nasazených.

Mezinárodních jednání se v letech 1999-2000 účastnila i Česká republika. Z celkové částky 10 miliard DM, již německý stát a německé firmy vložily do nově vzniklé spolkové nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“, bylo pro oběti z České republiky vyčleněno 423 milionů DM. Tyto prostředky měly být v první řadě rozděleny mezi oběti otrocké a nucené práce, za určitých podmínek však mohla být platba poskytnuta také jiným skupinám postižených. V České republice se tak odškodnění dočkaly například perzekvovaní příbuzní zavražděných obětí rasového a politického teroru, pronásledovaní Romové nebo skrývané osoby.

Partnerskou organizací nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ se v České republice stal Česko-německý fond budoucnosti, jenž za účelem praktické realizace výplat založil v roce 2000 specializované pracoviště: Kancelář pro oběti nacismu. V průběhu výplat z německé nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ poskytl Fond budoucnosti v letech 2001–2006 na základě 110 624 žádostí platbu 75 769 žadatelům.

Z pověření České rady pro oběti nacismu, partnerské organizace rakouského fondu „Smíření, mír a spolupráce“, dále fond zpracoval 11 798 žádostí osob, jež byly vězněny, nuceně nasazeny nebo utrpěly jinou újmu na území dnešního Rakouska, a poskytl na jejich základě platbu 10 964 žadatelům.

Celkem vyplatil Fond budoucnosti v německém i rakouském odškodňovacím programu na základě 86 925 žádostí 8 miliard Kč.

Kontaktní osoba:
Helena Vaňková – potvrzení o platbách z německé nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“

Odškodnění nuceně nasazených
 
Osobní průkaz české nuceně nasazené dělnice, deportované na práci v leteckém průmyslu (zdroj: ČNFB)
Odškodnění nuceně nasazených
 
Vězni pracovně-výchovného tábora v Hradišťku u Benešova pod dohledem důstojníka zbraní SS (zdroj: Národní Archiv, f. GVNP, nezprac. dodatky)

Soubory ke stažení

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti