2. května 2023

Do 30. června nominujte příspěvky na Česko-německou novinářskou cenu

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil 8. ročník Česko-německé novinářské ceny.

Opět bude uděleno celkem osm cen vynikajícím novinářkám a novinářům, kteří svou prací probouzejí zájem o sousední zemi a do souvislostí zasazeným, diferencovaným a objektivním zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy Němci.

Do 30. 6. 2023 lze podávat nebo nominovat příspěvky z posledních 12 měsíců v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize).

Touto cenou oceňuje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí – Syndikátem novinářů ČR a DJV – od roku 2016 novinářky a novináře, kteří nad rámec standardního zpravodajství veřejnosti přibližují události a lidi v sousední zemi. Předmětem příspěvků mohou být i rozličné aspekty česko-německých vztahů v mezinárodním kontextu.

Touto cenou bychom chtěli motivovat novinářky a novináře, aby se více dívali za hranice a mohli tak při hledání odpovědí rozšířit náš horizont o perspektivu našich sousedů – zejména pokud jde o témata, která se dnes v Evropě týkají nás všech, jako je válka na Ukrajině nebo klimatická a energetická krize. Na cestě ke společným řešením se bez pochopení jiných úhlů pohledů a priorit neobejdeme a novinářky a novináři v tom hrají klíčovou roli,“ zdůrazňují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti.

Výše finanční odměny v každé kategorii činí 2000 eurZvláštní cenou Mileny Jesenské porota nadto každoročně oceňuje novinářský příspěvek zabývající se z aktuální perspektivy tématy, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění či tolerance.

Kromě toho může porota nedotovaným zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost vyznamenat osobnost nebo redakci, které se v delším časovém období zasloužily o diferencované vzájemné vnímání.

Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, ale také redakce či třetí osoby. Do soutěže mohou být přihlášeny maximálně dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou.

Všechny příspěvky mohou být podány nebo nominovány prostřednictvím online formuláře.

Text vyhlášení ceny, podmínky účasti a další informace k Česko-německé novinářské ceně najdete na internetových stránkách:

Porota Česko-německé novinářské ceny 2023:

Kategorie text:
Petr Brod (novinář a publicista)
Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR)
Anneke Hudalla (n-ost)
Kilian Kirchgeßner (nezávislý korespondent, Praha)
Tomáš Lindner (Respekt)


Kategorie audio:
Libuše Černá (DJV, komise pro evropskou spolupráci)
Lída Rakušanová (novinářka a spisovatelka)
Bogna Koreng (MDR-Studio Bautzen)
Filip Nerad (Český rozhlas)
Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)


Kategorie multimédia:
Michael Hiller (novinář, bývalý ředitel DJV Sasko)
Veronika Kupková (nezávislá novinářka)
Peter Lange (bývalý zpravodaj rozhlasové stanice ARD a Deutschlandradio v Praze)
Anne Webert (zástupkyně ředitele DJV)
Blanka Závitkovská (Česká televize)

Kontakt:
Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz
https://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/

Podpořené projekty