7. prosince 2023

Seznam nově schválených projektů

ČÍSLO / NR.IDNÁZEV / TITELČÁSTKA / SUMME
6_23_50915091Do Německa na zkušenou 2024 / Versuch’s mal in Deutschland 2024160 000CZK
2_23_1024510245Studijní pobyty na německých školách / Gastschulaufenthalte in Deutschland96 000CZK
6_23_1060210602Chování pro udržitelnost životního prostředí v městské a venkovské oblasti – vzájemné učení se v rámci německo-českého setkání žáků

Společně proti klimatické krizi: Jak se chovat udržitelně ve městě a zjištěné informace se naučit aktivně používat / Der Klimakrise gemeinsam begegnen:  Nachhaltiges Handeln in der Stadt entdecken und für eigenes Handeln an der Schule aktiv nutzen
6 000EUR
6_23_1130611306Zmírnění psychické nepohody pomocí společně strávených chvil v přírodě / Nutzung von Naturräumen zum Stress- und Angstabbau in der Gruppe69 300CZK
2_23_1216812168#máme to in der Hand
Česko-německé odborné fórum k tématu udržitelnosti / #máme to in der Hand
Deutsch-tschechisches Fachforum zum Thema Nachhaltigkeit
358 000CZK
3_23_1225912259Malé, ale hodnotné – obnova cenných varhan v Čermné ve Slezsku / Klein, aber hochwertig – Instandsetzung der wertvollen Orgel in Čermná (Tschirm)150 000CZK
5_23_1282312823KAFKA 24/7 / KAFKA 24/7280 000CZK
6_23_1294712947„Společně – posilme se!“ / „Miteinander – Stärken wir das Wir-Gefühl!“8 000EUR
2_23_1320613206KUMŠT Puls / KUMŠT Puls11 400EUR
8_23_1322113221Suitcaseboarding na cestách – rozvoj schopností práce s publikem v přeshraniční spolupráci / Suitcaseboarding unterwegs – Entwicklung von Kompetenzen für die künstlerische Arbeit mit dem Publikum in grenzüberschreitenden Zusammenarbeit120 000CZK
5_23_1325113251Česko-německá umělecká spolupráce ve Studiu Bubec  / Tschechisch-deutsche künstlerische Zusammenarbeit im Studio Bubec190 000CZK
4_23_1336913369XXXII. česko-německé brněnské symposium „Dialog uprostřed Evropy“ / XXXII. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium „Dialog in der Mitte Europas“18 500EUR
3_23_1353213532Pokračování obnovy fasády kostela sv. Jakuba Staršího v Dolním Lánově – etapa 2024 / Renovierung der Fassade der Kirche St. Jakob der Altere in Dolní Lánov (Nieder-Langenau) – Etappe Jahr 2024300 000CZK
3_23_1353313533Pokračování obnovy krovu a střešní krytiny kostela sv. Jiří v Dolní Branné – etapa 2024 / Fortsetzung der Renovierung des Dachstuhls und der Dachziegel der Kirche St. Georgs in Dolní Branná (Hennersdorf) – Etappe 2024300 000CZK
3_23_1363913639Pamětní kříž na místě zaniklého kostela a hřbitova ve Valštejně / Gedenkkreuz an der Stelle der verschwundenen Kirche und ehemaliges Friedhofs in Valštejn (Wallstein).60 000CZK
4_23_1368313683Významní učitelé Bavorského lesa a Šumavy / Besondere Lehrer und Schulen im Bayerischen Wald und Böhmerwald67 500CZK
3_23_1368913689Zvon Mikuláš pro kostel sv. Mikuláše v Šitboři / die Glocke Nikolaus für die Nikolauskirche in Šitboř (Schüttwa)200 000CZK
3_23_1374513745Obnova 4 sakrálních památek v Lánově / Restaurierung von 4 Sakraldenkmälern in Lánov (Langenau)150 000CZK
8_23_1377013770Umělecká rezidence Artists Unlimited  / Künstlerresidenz Artists Unlimited2 731EUR
2_23_138001380025. evropský projekt s tématem: „Na cestě k udržitelné budoucnosti“. / 25. Europaprojekt mit den Thema: „Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft“59 025CZK
5_23_1382813828Eva von Redecker: Revoluce pro život – Filosofie nového protestu, překlad knihy / Eva von Redecker: Revolution für das Leben. Philosophie der neuen Protestformen. Frankfurt a. M.: S. Fischer: 202060 000CZK
4_23_1382913829Mezinárodní konference: „Budyšín – Praha – Řím. Církevní dějiny Lužic v transregionální perspektivě“ / Internationale Konferenz: „Bautzen – Prag – Rom. Transregionale Perspektiven auf die Lausitzer Kirchengeschichte“2 770EUR
6_23_1383613836Wilderness Camp Šumava / Wilderness Camp Šumava110 000CZK
6_23_1384413844Green Tech Connect / Green Tech Connect130 000CZK
3_23_1386413864Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně – II. etapa / Revitalisierung der Ehrengräber auf dem Stadtfriedhof in Nový Jičín (Neutitschein) – II. Stufe250 000CZK
6_23_1386813868Umění a příroda: tvůrčí spolupráce českých a německých studentů / Kunst und Natur: Kreative Kooperation zwischen tschechischen und deutschen Schülern2 000EUR
3_23_1390713907Klášter Hejnice – rekonstrukce střechy / Kloster Hejnice (Haindorf) – Dachrenovierung600 000CZK
2_23_1393213932Změna klimatu a mobilita / Klimawandel und Mobilität3 850EUR
2_23_1393313933Významná středověká města na Zlaté cestě: Norimberk – Lauf – Praha / Bedeutende Städte des Mittelalters an der goldenen Straße: Nürnberg-Lauf-Prag1 300EUR
3_23_1393413934Oprava a restaurování Synagogy v Čáslavi / Reparatur und Restaurierung der Synagoge in Čáslav600 000CZK
3_23_1393513935Oprava střechy kostela Horní Tanvald / Reparatur des Kirchendaches in Horní Tanvald (Hohen Tannwald)600 000CZK
3_23_1393613936Obnova kostela sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem / Restaurierung der Kirche St. Michael in Vrbno pod Pradědem (Würbenthal)600 000CZK
5_23_1393713937IMAGINARIUM / IMAGINARIUM18 000EUR
8_23_1393813938Spojeni Mahlerem / Durch Mahler Verbunden300 000CZK
3_23_1394013940Obnova varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Jistebníku / Restaurierung der Orgel in der Kirche St. Peter und Paul in Jistebník (Stiebnig)300 000CZK
5_23_1394413944Franz Kafka a výtvarné umění. Prahou tří světů. / Franz Kafka und die bildende Kunst. Durch das Prag der drei Welten.300 000CZK
3_23_1395013950Rekonstrukce kůru kostela sv. Michaela archanděla v Blatně – návrat znovunalezených varhan / Restaurierung der Orgelempore in die Kirche zum Erzengel Michael in Blatno (Platten) – Rückkehr der wiedergefundenen Orgel600 000CZK
4_23_1395113951„Lužickosrbský život ve Varnsdorfu 1945-1950“. Audiovizuální, vícejazyčná naučná stezka o historických souvislostech sasko-českého pohraničí.  / „Sorbisches Leben in Varnsdorf 1945-1950“. Audiovisueller, mehrsprachiger Lehrpfad zu historischen Verflechtungen der sächsisch-böhmischen Grenzregion8 000EUR
4_23_1395213952Síla zvenku a z nitra – jak lesní školky posilují děti a komunity / Stärke von draußen und drinnen – wie Waldkindergärten die Kinder und Gemeinschaften stärken150 000CZK
3_23_1395413954Obnova kaple sv. Kříže v Markvarticích u Děčína – I. etapa / Erneuerung der Kreuzkapelle in Markvartice (Markersdorf) – I. Etappe200 000CZK
3_23_1395513955Kostel Mistra Jana Husa Česká Lípa – dokončení rekonstrukce – dokončení rekonstrukce / Magister-Jan-Hus-Kirche Česká Lípa (Böhmisch Leipa) – Vollendung der Renovierung500 000CZK
3_23_1395713957Dokončení obnovy varhan evangelického kostela v Krnově / Beendigung der Restaurierung der Orgel in der Evangelischen Kirche in Krnov (Jägerndorf)240 000CZK
3_23_1396013960Obnova střechy lodi kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích / Restaurierung des Daches des Kirchenschiffs der Kirche St. Peter und Paul in Bernartice (Barzdorf)600 000CZK
3_23_1396313963Dokončení rekonstrukce kostela sv. Anny ve Verneřicích / Fertigstellung der St. Anna Kirche in Verneřice (Wernstadt)450 000CZK
3_23_1396513965Obnova kostela sv. Jiljí v Huzové / Restaurierung der Kirche der Heiligen Jilja in Huzová (Deutschhause)400 000CZK
3_23_1396713967Oprava poslední čtvrtiny ohradní zdi a restaurování všech dochovaných náhrobků na židovském hřbitově v Protivíně / Reparatur des letzten Viertels der Umfassungsmauer und Restaurierung aller erhaltenen historischen Grabsteine ​​des jüdischen Friedhofs in Protivin150 000CZK
8_23_1397213972Internacionalizace „Kulturní krajina Film Klášter Waldsassen / Internationalisierung „Kulturlandschaftsfilm Kloster Waldsassen“750EUR
8_23_1397313973Pokračování obnovy krovu a střechy kostela Nejsvětější Trojice v Hostinném / Instandsetzung des Dachstuhls und der Dachdeckung der Dreifaltigkeitskirche in Hostinné (Arnau) – Fortsetzung400 000CZK
3_23_1397413974Obnova německých rodinných hrobek na Městském hřbitově Chabařovice / Erneuerung bzw. Renovierung von deutschen Familiengräbern auf dem Städtischen Friedhof in Chabařovice (Karbitz)100 000CZK
3_23_1397513975Záchranné práce na poškozených, nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova ve Všerubech u Plzně  / Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Všeruby300 000CZK
3_23_1397713977Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech / Instandsetzung der Kirche Mariä Geburt in Kryry (Kriegern)400 000CZK
8_23_1397913979Rekonstrukce poustevny, etapa VIII, práce v interiéru, otevření 1. části muzea / Renovierung der Einsiedelei, Etappe VIII, Innenausbau, Eröffnung des ersten Teils des Museums100 000CZK
3_23_1398213982Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově – 9. etapa / Rettung des Alten Friedhofs in Kamenický Šenov (Steinschönau) – 9. Etappe100 000CZK
3_23_1398513985Obnova Památníku obětem světových válek v Dolním Dvoře / Sanierung des Kriegerdenkmals in Dolni Dvur (Niederhof)200 000CZK
8_23_1398613986Výměna střešní krytiny kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku / Erneuerung der Dacheindeckung der Kirche St. Simon und Judas in Alt Rognitz450 000CZK
8_23_1399013990Kostel Bude! Třetí fáze záchrany Kaple svaté Anny v Olešné / Die Kirche wird sein! Die dritte Phase der Rettung der St. Anna-Kapelle in Olešná300 000CZK
3_23_1399113991Obnova německého hřbitova v obci Hlinka – III. etapa / Renovierung des deutschen Friedhofs in der Gemeinde Hlinka (Glemkau) – III. Phase100 000CZK
3_23_1399213992Záchranné práce na poškozených, nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova ve Slatině u Horažďovic / Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Slatina bei Horažďovice300 000CZK
3_23_1399313993Záchrana náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze 3 v roce 2024 / Rettung der schwerbeschädigten Grabsteine im Neuen jüdischen Friedhof in Prag 3 im Jahr 2024200 000CZK
8_23_1399513995Česko – německý koncert světových premiér / Tschechisch-deutsches Uraufführungskonzert3 900EUR
4_23_1399913999Mezi komedií a muzikálem / Zwischen Filmkomödie und Musical70 000CZK
4_23_1400014000Posilování porozumění a přeshraniční spolupráce / Stärkung des Verständnisses und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit50 000CZK
6_23_1400214002Náš svět  / Unsere Welt110 000CZK
6_23_1400814008Česko-německé setkání – Vzájemně se podpořit pro společnou budoucnost / Deutsch-tschechische Begegnung – Einander stärken für eine gemeinsame Zukunft144 160CZK
6_23_1401714017Kulturní návštěva školní cymbálové muziky a lidové taneční a pěvecké skupiny z Gymnázia Uherské Hradiště v Mayenu / Kultureller Besuch der schulischen Zymbal-Kapelle und des Tanz- und Schulchors vom Gymnasium Uherské Hradiště in Mayen6 000EUR
8_23_140181401821. Nisa Film Festival: Němci a Češi – blízcí, nebo vzdálení? (filmové řady „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „Female Perspectives“, „70 mm“ a doprovodný program) / 21. Neiße Filmfestival: Deutsche und Tschechen — nah oder fern? (Filmreihen „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „Female Perspectives“, „70mm” und Rahmenprogramm)14 500EUR
8_23_1402114021Dva životy mezi Halle a Prahou
 / Zwei Leben zwischen Prag und Halle

Zwei zwischen Prag und Halle
5 300EUR
8_23_1402214022Koncert Janáčkova Věčného Evanglia a Brahmsovy Písně osudu ve Frankfurtu a v Praze 2024 / Konzertprogramm „Das Ewige Evangelium“ von Janacek und „Schicksalslied“ von Brahms in Frankfurt und Prag 2024300 000CZK
4_23_1402614026Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory německé menšiny 2024 / Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit 20241 741 000CZK
4_23_1402914029Collegium Vocale a Kantorei St. Stephani v Olomouci: Dvořákova „Lužanská“ pro českoněmecké přátelství / Collegium Vocale und Kantorei St. Stephani in Olomouc: Konzert mit Dvořáks Messe D-Dur zur Förderung der deutsch-tschechischen Freundschaft7 500EUR
2_23_1403114031Odmalička – Von klein auf 2024. Program podpory česko-německé spolupráce v předškolní oblasti. / Von klein auf – Odmalička 2024. Förderprogramm für deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich.615 634CZK
6_23_1403314033Společně žít a pracovat v Evropě / Gemeinsam in Europa leben und arbeiten2 500EUR
4_23_1403514035Kulturou proti antisemitismu 2024 / Mit Kultur gegen Antisemitismus 2024200 000CZK
8_23_1403614036Jubilejní 25. Letní slavnosti staré hudby: Capella de la Torre + Hana Blažíková (koncert + interpretační seminář) / Der fünfundzwanzigste Jubiläumsjahrgang der Sommerfestspiele der alten Musik: Capella de la Torre + Hana Blažíková (Konzert + Interpretazionsseminar)170 000CZK
5_23_140371403752. malé dny harmoniky / 52. Kleine Tage der Harmonika1 500EUR
5_23_1403814038E*forum pro (germano)bohemistiku 2024 / E*forum für (Germano)bohemistik 202490 000CZK
5_23_1403914039Čtení o Franzi Kafkovi / Eine Lektüre über Franz Kafka100 000CZK
2_23_1404014040Po „Koroně“  opět začínáme aneb kreativní setkání obou sousedních zemí / Neu beginnen nach Corona – eine kreative Begegnung beider Nachbarländer37 500CZK
2_23_1404714047Od dopisu k přátelství / Aus Brieffreundschaft wird Freundschaft58 050CZK
8_23_1405014050Forum: Česko-německé inkluzivní muzeum / Forum: Das Tschechisch-Deutsche Inklusionsmuseum180 000CZK
8_23_1405314053CVRLIKAT Umění z ptačí perspektivy / GEZWITSCHER Kunst aus der Vogelperspektive180 000CZK
6_23_1405714057Plzeň a Regensburg na jedné palubě
 / Pilsen und Regensburg auf einem Boot
79 500CZK
8_23_1405814058Bez podmínky / Ohne Bedingung90 000CZK
5_23_1405914059Hudební most Praha – Drážďany 2024  / únor – duben
 / Musikbrücke Prag – Dresden 2024 / Februar – April
390 000CZK
2_23_1406014060Partnerství žáků jako základ pro partnerství měst / Schülerpartnerschaft als Grund für Städtepartnerschaft55 000CZK
2_23_1406114061Mohl Franz Kafka navštívit Ústí nad Labem?
Po stopách Franze Kafky v severních Čechách
(výměnný pobyt českých a německých žáků v březnu 2024) / Konnte Franz Kafka Aussig besuchen? Spurensuche
Auf den Spuren von Franz Kafka in Nordböhmen
(Austauschaufenthalt tschechischer und deutscher Schüler im März 2024)
49 140CZK
2_23_1406514065Labe: od pramene k ústí, evropská řeka / Die Elbe: von der Quelle bis zur Mündung, ein europäischer Strom6 037EUR
6_23_1406714067Společně jsme silní – kulturní, umělecká a sportovní cesta k posílení naší odolnosti / Gemeinsam sind wir stark – kulturelle, musische und sportliche Wege zur Stärkung unserer Resilienz6 174EUR
2_23_1407414074Výměnný pobyt českých a německých žáků v červnu 2024 u německého partnera / Austauschaufenthalt der tschechischen und deutschen Schüler im Juni 2024 beim deutschen Partner58 000CZK
4_23_1407914079Pietní vzpomínka u Památníku Sintů a Romů Evropy zavražděných za nacionálního socialismu v Berlíně / Gedenkfeier  am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin2 000EUR
2_23_1408214082Společně aktivně! / Aktiv sein gemeinsam!139 000CZK
5_23_1408414084Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v roce 2024 / Dokumentation von Grabsteinen und Epitaphen auf den jüdischen Friedhöfen im Jahr 2024210 000CZK
5_23_1408614086Psát (a myslet) bez hranic: Česko-německý výměnný stipendijní program pro spisovatele / Über Grenzen hinweg schreiben (und denken): Deutsch-Tschechisches Austauschstipendienprogramm für Autor*innen475 000CZK
5_23_1408714087Německo-český knižní projekt:
Skryté světy národních parků Bavorský les a Šumava / Deutsch-tschechisches Buchprojekt:
Verborgene Welten der Nationalparke Bayerischer Wald und Šumava
7 500EUR
6_23_1409014090Výměnný pobyt Lachendorf-Příbram
 / Schüleraustausch Lachendorf-Příbram
100 000CZK
2_23_1409414094Přes plot
Divadlo na železnici o útěku do Prahy / Über den Zaun
Eisenbahntheater über die Flucht nach Prag
15 992EUR
4_23_1409514095VOX RHENI – Kultura v srdci Evropy / VOX RHENI – Kultur im Herzen Europas –10 000EUR
4_23_1409714097Hudební odpor proti „protektorátu“. Festival s hudbou a přednáškami / Musikalischer Widerstand gegen das „Protektorat“. Ein Festival mit Musik und Gesprächen9 000EUR
6_23_1409914099Německo-český turnaj ve vybíjené / Deutsch-Tschechisches Völkerballturnier6 500EUR
4_23_1410014100Čtení a koncert s texty a hudbou mladého Bedřicha Smetany (1824-1884) u příležitosti jeho 200. výročí narození v šesti akcích / Lesung und Konzert mit Texten und Musik des jungen Bedřich Smetana (1824–1884) aus Anlass seines 200. Geburtstags in sechs Veranstaltungen6 000EUR
2_23_1410114101Poznáváme zdravotnickou a sociální práci v Německu / Kennenlernen der Gesundheits- und Sozialarbeit in Deutschland90 000CZK
5_23_1410414104Josef Richter – Něžná vina / Josef Richter – Zärtliche Schuld50 000CZK
5_23_1410614106Překlad a vydání knihy „Hravý průvodce Prahou“ v německém jazyce / Übersetzung und Herausgabe des Buches „Hravý průvodce Prahou“ in die deutsche Sprache7 000EUR
5_23_1410714107Seelenheil und Spektakel – vydání publikace / Seelenheil und Spektakel – Herausgabe der Publikation50 000CZK
2_23_1410814108YOUNG GLASS SYMPOSIUM 2024 / YOUNG GLASS SYMPOSIUM 2024150 000CZK
5_23_1410914109Kafka v citátech.
Participativní výstavní projekt / Kafka in Zitaten
Ein partizipatives Ausstellungsprojekt
3 000EUR
2_23_1411414114Evropská řeka Labe: od pramene k ústí (reciproční návštěva do Hamburku) / Die Elbe: von der Quelle bis zur Mündung, ein europäischer Strom (Gegenbesuch in Hamburg)6 500EUR
4_23_1411514115Česko-německá konference „Od smíření ke společné budoucnosti – přínos přeshraniční spolupráce pro jednotnou EU.“  / Deutsch-tschechische Konferenz „Von der Versöhnung hin zum Aufbau eines gemeinsamen Europas – der Beitrag der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu einer vereinten EU.“230 000CZK
2_23_1411614116Den setkání studentů partnerských škol BSZ Kelheim a OA Heroldovy sady se společnými aktivitami. / Schülerbegegnungstage zwischen den Partnerschulen BSZ Kelheim und OA Heroldovy sady mit gemeinsamen Aktivitäten (Kennenlernen der
OA Heroldovy sady und Sprachanimation mit tschechisch-deutschen Schülergruppen)
1 192EUR
8_23_1411814118Bavorsko-česká platforma 2024 / Bayerisch-Tschechische Plattform 2024500 000CZK
5_23_1411914119Uprostřed na okraji: Jihovýchod – Rozhovory s lidmi, kteří mění Sudety / Mitten am Rande: Südosten – Gespräche mit Menschen, die dem Sudetenland ein neues Gesicht geben170 000CZK
2_23_1412014120Being creative and active together.
Dokáže být dnešní mládež aktivní a kreativní?
Jak významné osobnosti ovlivnily mládež v našem regionu?
 / Wie kann die Jugend von heute aktiv und kreativ sein?
Welchen Einfluss hatten wichtige Persönlichkeiten auf Jugend unserer Region?Wie haben wichtige Persönlichkeiten die Jugend in unserer Region beeinflusst?
80 000CZK
4_23_1412414124Tak se dělá jaro #8 / So macht man Frühling #816 200EUR
6_23_1412514125Člověk v centru dění  / Der Mensch im Mittelpunkt100 000CZK
4_23_1412614126Česko-německý program pro mladé profesionály 2024: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Česko a Německo – připraveni společně čelit výzvám zítřka? / Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte 2024: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Tschechien und Deutschland – bereit für die gemeinsamen Herausforderungen von morgen?880 000CZK
6_23_1413114131KarriereCheck / KarriereCheck180 000CZK
6_23_1413214132Tvoříme synergie!
 / Wir schaffen Synergie!
140 000CZK
6_23_1413314133Nobel Quest: Pátrání po genialitě / Nobel-Quest: Auf der Suche nach Genialität160 000CZK
6_23_1413514135War Chronicles: Cesty konfliktů 20. století / Kriegschroniken: Konflikte des 20. Jahrhunderts150 000CZK
5_23_1413614136Norbert Scheuer: Mutabor / Norbert Scheuer: Mutabor40 000CZK
6_23_1413714137OLA 2024 / OLA 2024210 000CZK
6_23_1414214142Udržitelný způsob života / Nachhaltig leben31 200EUR
8_23_1414514145Fragmenty paměti. Pokladnice katedrály sv. Víta v Praze v dialogu s Edmundem de Waalem, Josefem Koudelkou a Julianem Rosefeldtem / Fragmente der Erinnerung. Der Schatz des Prager Veitsdomes im Dialog mit Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt40 000EUR
4_23_141461414625. Drážďanské dny krátkometrážních filmů. Programy z různých zemí, workshopy a setkání / 25. dresdner schmafilmtage. Länderprogramme, Workshops und Get Togethers3 500EUR
5_23_1414814148Víno / Wein8 500EUR
8_23_1415014150Kouzlo vyprávění, opakování koncertu festivalu Rokytnice zní v Německu / Zauber des Erzählens, eine Wiederholung des Konzertes des Festivals Rochlitz klingt in Deutschland4 000EUR
4_23_1415114151Muzejní pedagogika přes hranice 2 / Museumspädagogik über Grenzen 26 265EUR
4_23_1415214152Vztahy EU a Indo-Pacifiku prizmatem česko-německé spolupráce / Die Beziehungen zwischen der EU und dem indopazifischen Raum unter dem Blickwinkel der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit1 330EUR
5_23_1415414154Cena Otokara Fischera 2024 / Otokar-Fischer-Preis 2024120 000CZK
5_23_1415514155KAFKUS HYBERNSKÁ 2024 / KAFKUS HYBERNSKÁ 2024250 000CZK
4_23_141631416326. Národní výběrová konference EPM v ČR Ostrava 2024 / 26. Nationale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments in der Tschechischen Republik Ostrava 202470 000CZK
6_23_1416514165“Přelomová doba?! – hledání nového dnešku”
Lanterna futuri – Transkulturní týdenní dílny a letní akademie část první v 2024
 / “Zeitenwende?! – auf der Suche nach einem neuen Heute“
Lanterna futuri – transkulturelle Werkstattwochen und Sommer Special Teil I 2024
34 500EUR
5_23_1416614166„Spindlelmühle, St. Peter, Friedrichsthal“ – překlad a vydání knihy v českém jazyce / „Spindlelmühle, St. Peter, Friedrichsthal“ – Übersetzung und Ausgabe des Buches in der tschechischen Sprache200 000CZK

Podpořené projekty