8. února 2024

Rok na hranici jde do dalšího kola, přihlaste se nyní!

V česko-německém pohraničí to v posledních dvou letech žije o trochu více než dříve. Díky nadšencům z našeho programu Rok na hranici se tam odehrály desítky nových česko-německých událostí. Naši machři nám ukázali, že potenciál česko-německého pohraničí nezná hranice a o nové česko-německé příběhy tu není nouze!

Leží i vám živá česko-německá hranice na srdci, chcete lidi kolem sebe propojovat a inspirovat a máte chuť se tomu rok věnovat naplno? Nyní máte jedinečnou příležitost! Spouštíme totiž třetí ročník programu Rok na hranici.

Tímto programem Česko-německý fond budoucnosti usiluje o to, aby lidé v pohraničí nevnímali hranici mezi oběma zeměmi jako bariéru, ale naopak jako místo, kde se jim otevírají nové perspektivy, možnosti spolupráce, setkávání, a dokonce i přátelství. Potvrdilo se, že v regionech podél česko-německé hranice žije mnoho lidí, kteří by chtěli být za hranicí aktivní, ale dosud tak z různých důvodů nečinili nebo nemohli činit. Rádi bychom jim podali pomocnou ruku! Za tímto účelem opět hledáme motivované, dvojjazyčné nadšence, kteří se pohybují v česko-německých příhraničních regionech a kteří chtějí přispět k posílení česko-německého sblížení poskytnutím osobních nápadů a kontaktů i poradenstvím přímo na místě.

Ke spolupráci na tomto programu hledáme

nadšence a machry (ž/m)

z česko-německých příhraničních regionů.

doba trvání programu: květen 2024 – duben 2025

20h/týden

Cíle programu:

 • objevování, využití a prohlubování potenciálu k setkávání, spolupráci a partnerství v příhraničních oblastech
 • získávání a zasíťování nových aktérů z občanské společnosti, spolků i obcí na obou stranách hranice
 • inspirace a povzbuzení k novým způsobům a formátům setkávání
 • podpora společných příhraničních setkání a projektových záměrů

Na co se můžete těšit:

 • zajímavá a rozmanitá činnost s prostorem pro vlastní rozvoj a kreativitu
 • vlastní aktivity v rozsahu 20h/týden na dobu 12 měsíců
 • adekvátní finanční odměna
 • zajímavé a inspirativní česko-německé setkávání
 • mentoring a pravidelná evaluace s hlavním koordinátorem programu převzetí výdajů za telefon a cestovné

Co od Vás očekáváme:

 • nadšení a chuť inspirovat a sbližovat lidi v příhraniční oblasti
 • zájem o česko-německou tematiku
 • přehled o zajímavých aktivitách (občanské společnosti) v příhraniční oblasti a dobré zasíťování
 • vlastní iniciativa a flexibilita
 • aktivní znalost češtiny a němčiny (mateřský jazyk / cizí jazyk minimálně na úrovni B2)
 • velmi dobré komunikační schopnosti a přátelské vystupování
 • místo bydliště v česko-německém příhraničí
 • řidičský průkaz skupiny B, vlastní automobil a ochota cestovat

Budeme se těšit na všechny zájemkyně a zájemce, kteří mají chuť přispět svým nadšením a zvídavostí k živému česko-německému příhraničí. Předchozí zkušenosti s česko-německou projektovou činností nejsou podmínkou.

V programu Rok na hranici nebudete sami realizovat projektové aktivity, půjde o to, inspirovat a sbližovat aktéry z obou stran hranice a podpořit je při společných aktivitách. K přihlášce prosím přiložte stručný koncept (max. 2 strany), ve kterém na dvou příkladech popíšete, jak byste našli a oslovili potenciální aktéry.

Zašlete prosím všechny potřebné dokumenty k žádosti (motivační dopis, koncept, životopis, doklad o jazykových znalostech) pokud možno v německém jazyce do 7. 4. 2024 paní Heleně Vaňkové (helena.vankova@fb.cz), která Vám zodpoví i Vaše případné dotazy.

Kontakt:

Helena Vaňková

helena.vankova@fb.cz

+420 283 850 512

+420 605 028 151 (mobil)

Podpořené projekty