1. prosince 2023

První česko-německé regionální fórum

30. listopadu a 1. prosince 2023 se v Chemnitzu konalo První česko-německé regionální fórum. V rámci bohatého programu jsme i na našem stánku představili naše aktivity (nejen) v česko-německém pohraničí. Jednalo se o námi podpořené projekty z nejrůznějších oblastí, aktuální mimořádné výzvy nebo o program Rok na hranici. V tematickém krátkém filmu „Hranice spojuje” jsme divákům přiblížili 3 vybrané česko-německé projekty z pohraničí. 

Tyto spolupráce se konají pravidelně s naší podporou již několik let. Jedná se o dlouhodobou školní spolupráci mezi ZŠ Pastelka Rumburk a Schkola Ebersbach, o partnerství  obcí Obec Libá a Hohenbergu, které každoročně v létě pořádají společné slavnosti, a literární festival Šumava Litera, který se stal tradičním místem setkávání pro Čechy a Němce ze širokého okolí.

Během dvoudenní konference zaznělo mnoho zajímavých a cenných impulsů, a těšíme se na další pokračování.

Podpořené projekty