29. května 2023

Obnova kostela sv. Mikuláše v Šitboři

Šitboř, vesnička na hranici Česka a Německa, je pozoruhodná svou minulostí i současností. Právě zde se ve 14. století narodil Jan z Žatce – autor slavného středověkého díla Oráč z Čech. V současné době je právě Šitboř příkladem působivé péče o odkaz původních německých obyvatel.

Po poválečném odsunu Němců obec pustla, a pustnul také zdejší kostel sv. Mikuláše – raně gotická stavba, jedna z nejstarších sakrálních památek Plzeňského kraje. Kostel byl naprosto zdevastován, přišel o okna i dveře a střecha jeho lodi se propadla v 70. letech minulého století. Naštěstí se našli lidé, kteří se rozhodli vdechnout tomuto poetickému místu nový život. 

V místě působí aktivní Spolek Mikuláš, který se snaží o zachování kulturně-historického odkazu místa. V minulosti jeho členové vlastními silami obnovili německé náhrobky na zdejším hřbitově, ve spolupráci s městem Poběžovice a místními německými rodáky také již několik let usilují o postupnou záchranu šitbořského kostela sv. Mikuláše. 

Práce na kostele je hodně a my ji podpořili opakovaně: přispěli jsme na obnovu věže kostela, presbytáře a sakristie a naposledy i obvodových zdí. Prostory kostela se tak postupně stávají místem konání občasných bohoslužeb, kulturních akcí, přednášek, výstav a česko-německých setkávání.

Podpořené projekty