3. února 2024

Náš drahý přítel František Černý nám bude chybět

Smrt Františka Černého, našeho drahého přítele a věrného dlouholetého souputníka, nás naplňuje bolestným smutkem a pocitem velké vděčnosti za to, že jsme s ním mohli sdílet část našich životů. František žil pro česko-německé porozumění a přátelství jako asi nikdo jiný. Jako diplomat sehrál rozhodující roli při utváření bilaterálních vztahů po roce 1990. Stál u zrodu Česko-německé deklarace a Fondu budoucnosti, působil v mnoha grémiích – Radě Diskusního fóra, ve stipendijní komisi a v porotě Česko-německé novinářské ceny, a to až do pozdního věku.

Především však při nesčetných osobních setkáních skoro denně ukazoval svou bezmeznou zvídavostí, otevřeností a okouzlujícím smyslem pro humor, jak funguje i porozumění v malém. Sbližování lidí, jejich propojování, zprostředkování různých pohledů, jazyků a mentalit – to byla jeho velká síla a vášeň. V posledních desetiletích se nekonala téměř žádná česko-německá událost, na které by chyběl. Zůstává velkým vzorem pro všechny, kterým jsou česko-německé porozumění a sousedské vztahy blízké.  

Budeš nám strašně chybět, milý Františku, odpočívej v pokoji!

Podpořené projekty