3. listopadu 2023

Příští lhůta pro přihlášky na stipendijní program „Jazyk sousedů v originále“

Program „Jazyk sousedů v originále“ je nejprve zaměřen na bavorské vysokoškolské studenty, především studující oboru „Deutsch als Fremdsprache“, kteří chtějí po dobu 3 – 10 měsíců působit na českých základních školách jako jazykoví asistenti při výuce němčiny. Nadto mohou být zohledněni také uchazeči z ostatních spolkových zemí.

Ve výjimečných, zdůvodněných případech mohou být zohledněni také uchazeči ze všech spolkových zemí, kteří vysokoškolské studium ještě nezačali, mohou však doložit ukončené středoškolské vzdělání (maturitní zkoušku).

Rámcové podmínky

 • časové rozmezí: 3-10 měsíců
 • rozsah: 12 vyučovacích hodin týdně
 • výše stipendia: 850 eur měsíčně
 • na škole budou mít jazykoví asistenti k dispozici zkušeného vyučujícího / mentora

Předpoklady

 • znalosti českého jazyka výhodou
 • věk do 29 let (v době podání žádosti)

Přílohy žádosti

 • životopis (maximálně 2 strany)
 • motivační dopis v němčině (maximálně 1 strana)
 • potvrzení o znalosti jazyka (pokud je k dispozici)
 • doporučení vysokoškolského učitele

Podání žádosti

 • online žádost prostřednictvím webové aplikace Fondu
 • Lhůta pro podání žádosti: do 15. listopadu 2023

Bližší informace:
Dr. Martin Hudec
martin.hudec@fb.cz
tel. +420 739 286 062

Podpořené projekty