12. listopadu 2023

Karel Schwarzenberg nám bude chybět

Smrt Karla Schwarzenberga nás naplňuje hlubokým zármutkem a zanechává bolestnou mezeru v česko-německém dialogu.

Jako žádný jiný český politik kromě Václava Havla dal „kníže“, jak se mu s úctou říkalo, své zemi a česko-německým vztahům, které mu po celý život ležely na srdci, v Evropě nezaměnitelný hlas.

Jako Havlův poradce v 90. letech sehrál klíčovou roli při vzniku Česko-německé deklarace a později jako ministr zahraničí ČR (2007–2009 a 2010–2013) měl významný vliv na sbližování obou sousedů.

Nejen na politické úrovni byly pro něho česko-německé vztahy významnou oblastí a klíčem k soužití v Evropě. Jako vášnivý zastánce dialogu občanské společnosti také s velkou sympatií podporoval od samého počátku Fond budoucnosti: „Spolupráce mezi národy, usmíření a vyrovnání se s minulostí je příliš vážná věc, než abychom ji mohli nechat pouze na politicích, vzkázal všem zájemcům o dobré sousedské vztahy a dodal:

I já jsem kdysi pochyboval, že by se mezi našimi národy mohlo rozvinout skutečné přátelství. Podařilo se to, zvláště když vidím, jak se setkávají naši mladí lidé. Když to bylo možné ve střední Evropě, mělo by to být možné i jinde. O změnu vztahů se zasloužila především občanská společnost, a to díky Fondu budoucnosti. Možná by tento fond mohl být inspirací pro celou Evropu. “

Jeho lidská velikost a ušlechtilost, jeho prozíravost a nekompromisní integrita, stejně jako jeho jemný smysl pro humor nám budou velmi chybět – zejména v česko-německém dialogu. Jeho vize přátelského, sousedského soužití v Evropě i jinde ve světě – aktuálnější než kdy jindy – zůstává naším trvalým úkolem a závazkem.

Slavnostní udílení Česko-německé novinářské ceny, Lipsko (UT Connewitz), 1. 11. 2019 (foto: Ondřej Staněk)

Podpořené projekty