20. května 2024

Jsme partnerem Evropského hlavního města kultury Chemnitz 2025

Stali jsme se oficiálním partnerem města Chemnitz (Saská Kamenice), Evropského hlavního města kultury v roce 2025. Naši ředitelé stvrdili svými podpisy společné memorandum o spolupráci. Nejrůznější akce ovládnou v příštím roce nejen Chemnitz, ale i celý region.

A protože region Chemnitz a jeho čeští sousedé jsou si geograficky i historicky blízcí, považujeme projekt evropské kulturní metropole za jedinečnou příležitost k navázání a prohloubení přeshraniční spolupráce mezi Čechy a Němci.

S cílem využít této příležitosti a dlouhodobě posilovat česko-německé porozumění a spolupráci, zejména ve jmenovaném regionu, vyhlašujeme mimořádnou výzvu k podávání žádostí o financování společných přeshraničních projektů, které budou motivovat k česko-německému dialogu a rozvíjet potenciál zejména sasko-českého sousedství v srdci Evropy. Tento program je realizován v úzké spolupráci s městem Chemnitz, které se na něm rovněž finančně podílí. Fond budoucnosti poskytuje na speciální podporu finanční prostředky v celkové výši 250 000 eur.

Podpora je určena českým a německým zájemcům zejména z oblasti kultury, dialogu, mládeže a škol, kteří chtějí titul Evropské hlavní město kultury Chemnitz pro rok 2025 využít ke společnému rozvoji ústředních témat, jako jsou umění, vzdělávání, životní prostředí, udržování tradic a průmyslového dědictví, ale také k podpoře transformace, odolnosti a posilování občanské společnosti.

Dlouhodobým cílem je trvale posílit povědomí o česko-německé přeshraniční výměně v regionu, získat nové partnery a formáty pro česko-německou spolupráci a nabídnout podněty pro strukturální proměnu příhraničního regionu. Myšlenek spojených s Evropským hlavním městem kultury Chemnitz by se proto měli ujmout i partneři na české straně hranice, a přispět tak k rozšíření česko-německé spolupráce na obou stranách.

Podpořené projekty