29. května 2023

Hudební most Praha – Drážďany

Hudební most Praha – Drážďany navazuje na bohatou kulturní tradici a vazby, které mezi oběma městy již dlouho existují. Mimo jiné je spojuje život a tvorba Jana Dismase Zelenky, hudebního skladatele vrcholného baroka, někdy též označovaného za “českého Bacha”. Jeho pozapomenuté dílo české i německé veřejnosti ve špičkové kvalitě odkrývá hudební těleso Collegium 1704 pod vedením dirigenta Václava Lukse.

 

Projekt Hudební most Praha – Drážďany vznikl už v roce 2008. V rámci koncertního cyklu dochází ke spolupráci nejen jednotlivých hudebníků, ale také řady kulturních institucí. Koncerty zaznívají souběžně v pražském Rudolfinu a drážďanské Annenkirche v období jaro a podzim (celkem cca 20 koncertů ročně). 

Základní osou dramaturgie je repertoár s vazbou na Drážďany a Sasko (Zelenka, Bach, Händel), který pravidelně obohacují exkurze do světa italské (Caldara, Carissimi, Corelli, Vivaldi), anglické (Purcell, Blow) francouzské (Couperin, Marais, Rebel) provenience. Vítanou tradicí se stala dvojice koncertů na Silvestra (Praha) a Nový rok (Drážďany), jež vedle velikonočních koncertů představují vrchol celého cyklu, který vždy zdobí mistrovská díla jako Bachovo Vánoční oratorium, Mše h moll, Händelův Mesiáš či Zelenkovo Te Deum.

Koncerty v rámci Hudebního mostu Praha – Drážďany patří kontinuálně  k nejlepším a nejdůležitějším projektovým záměrům, které (stejně tak kontinuálně) podporujeme.

Podpořené projekty