4. října 2023

Fond budoucnosti poskytne přes 13,7 milionu Kč na 105 nových česko-německých projektů

Češi a Němci diskutují o budoucnosti Evropy v době ruské útočné války, připravují společný podcast k přípravě na maturitu a dávají Sudetům novou tvář
Tisková zpráva,

Tisková zpráva, 4. října 2023

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti uvolnil finanční prostředky na podporu 105 nových česko-německých projektů občanské společnosti, které iniciovali a společně realizují lidé z obou zemí. Správní rada fondu na svém pravidelném zasedání v Praze schválila přes 13,7 milionu Kč.

„Před několika týdny jsme na Slavnosti občanské společnosti spolkového prezidenta měli možnost zprostředkovat široké veřejnosti živý obrázek toho, co všechno spolu Češi a Němci dokážou. To však byla jen malá ukázka a mezitím jsme opět obdrželi další projektové nápady, které si rozhodně zaslouží naši podporu,“ říkají spolupředsedové správní rady Fondu Rita Hagl-KehlJindřich Fryč.

Přibližně desetina nově schválených projektů navazuje na téma roku vyhlášené Fondem budoucnosti („Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“). Se zájmem se opět setkala mimořádná výzva na podporu spolupráce českých a německých knihoven. Vedle toho byla v posledních týdnech více než desítka projektů podpořena ve zkráceném termínu v rámci programu podpory nových partnerství Začínáme!.


Výběr aktuálně schválených projektů:
KULTURA, MLÁDEŽ, DISKUSNÍ FÓRA

Budoucnost Evropy v dobách ruské útočné války
V návaznosti na téma roku vyhlášené Fondem budoucnosti („Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“) reaguje berlínské Centrum Liberální moderna (Zentrum Liberale Moderne) a jeho český partner Forum 2000 na nejistotu a obavy německé i české společnosti ohledně ruské války na Ukrajině a hledají společné možnosti řešení. Při panelové diskusi na téma „Ruská agrese a budoucnost Evropy“ v rámci konference Forum 2000 v Praze se čeští a němečtí odborníci společně zamyslí nad tím, jak aktivně přispět k mírové budoucnosti Evropy.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 2 400 eur.


Poslouchej Abi
Český spolek Prostor pro rozvoj plánuje společně s bavorským Regental-Gymnasium z Nittenau sérii podcastů, které mají českým žákům pomoci lépe se připravit na maturitní zkoušku z němčiny. Nápad na tento projekt se zrodil v roce 2000 během pandemie, kdy Prostor pro rozvoj nabídl několik digitálních setkání pro českou a německou mládež. Podcasty vytvoří žáci gymnázia v Nittenau společně se svými vrstevníky z České republiky – a to počínaje výběrem témat až po produkci. Účastníci budou za tímto účelem předem proškoleni a zúčastní se například rétorického semináře. Projekt má také přispět k posílení výuky němčiny v České republice, která byla oslabena v souvislosti s diskusí o zrušení druhého povinného cizího jazyka.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 5 780 eur.


Česko-německá výměna školních orchestrů Gymnázia Příbram „GymBand“ a IGS Marienhafe-Moorhusen
V rámci školního partnerství opět pořádá příbramské gymnázium a integrovaná střední škola v 850 km vzdáleném Marienhafe-Moorhusenu ve Východním Frísku hudební setkání svých školních orchestrů. Konkrétně se jedná o dvě několikadenní setkání v Příbrami a Marienhafe-Moorhusenu se zaměřením na společné hraní a hudební zkoušky. Na závěr setkání se pokaždé uskuteční veřejný koncert. Díky bohatému doprovodnému programu mají žáci možnost poznat i partnerův region. Ubytování v hostitelských rodinách nadto pomáhá rozvíjet osobní vztahy.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 165 000 Kč.


Mezinárodní fotbalový turnaj a festival her pro osoby s handicapem
Již posedmé nabízí sportovní klub Weiding e.V. a jeho český partner TJU Jiskra Domažlice lidem s postižením z obou zemí možnost setkat se a společně strávit příjemný den. Vedle fotbalového turnaje jsou na programu další sportovní aktivity, jako je hra v kostky s obří kostkou, kolo štěstí, házení na plechovky nebo běh přes překážky s medicinbalem. Zajištěno bude i občerstvení. Očekává se 100 účastníků z Česka a 200 účastníků z Německa.

Fond budoucnosti podpoří tento sportovní festival částkou 4 200 eur.


První kniha
Jedná se o první projekt pražské společnosti Kuli Film a jejího berlínského partnera Nowhere Films, který byl Fondu budoucnosti předložen. Jeho cílem je zprostředkovat malým dětem téma holocaustu pomocí animovaného filmu. Jde o adaptaci knihy, kterou známý kreslíř a karikaturista Bedřich Fritta (1906–1944) vytvořil v terezínském ghettu pro svého tříletého syna Tomáše (Tomíčka). Kniha se po válce zachránila a stala se pro Tomáše Frittu jediným pojítkem s jeho rodiči, dnes je považována za citlivý výukový materiál o tématu šoa. Český režisér Miloš Zvěřina, známý svými filmy o Terezíně, dostal od dědiců exkluzivní nabídku natočit podle knihy animovaný film pro děti předškolního věku.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 250 000 Kč.


Čeští nuceně nasazení v oblasti Brémy

Prostřednictvím diskuse s veřejností a koncertu chce Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit společně s pražskou organizací Živá paměť a německou iniciativou Denkort Bunker Valentin připomenout osudy českých obětí nacistického bezpráví, které byly nasazeny na nucené práce v Brémách a okolí. Rozsáhlý doprovodný program k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu, pořádaný Zemskou centrálou pro politické vzdělávání v Brémách, by se tak měl stát i podnětem k další diskusi o tomto dosud málo probádaném tématu.

Příspěvek Fondu budoucnosti na tento projektový záměr činí 2 500 eur.


Po stopách podnikatelského a kulturního odkazu rodiny Riecken
Nově založený Spolek pro oživení Rieckenovy vily spolu s bádensko-württemberskou partnerskou organizací ChaPeau by rád připomněl odkaz saského textilního podnikatelského rodu Marbach-Riecken v Krušných horách. Tato rodina původem z Chemnitz patřila nejen k významným podnikatelům, ale angažovala se i politicky a zanechala po sobě zásadní kulturní a architektonické stopy. Německý partner je přímým potomkem původních majitelů vily a přilehlé textilní továrny. Projekt odstartují dvě česko-německá setkání v Zell am Harmersbach a Litvínově. Na příští rok je plánována také výstava a krátký dokumentární film.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 67 400 CZK.


PUBLIKACE

Uprostřed na okraji: Jihozápad – Rozhovory s lidmi, kteří mění Sudety

Pražský spolek Antikomplex chce svou novou publikací poskytnout další významný impuls pro česko-německou vzpomínkovou práci. Zaměřuje se přitom na příklady angažovanosti občanské společnosti v pohraničí na jihozápadě Čech, jejíž aktérky a aktéři usilují o pozitivní společenské změny a zároveň reflektují minulost regionu. Cílem publikace je také korigovat schematický narativ o pohraničí, které bývá veřejností často vnímáno jako „divoké“ nebo „opuštěné“. Na příkladu aktivních lidí, s nimiž Antikomplex během pandemie vedl rozhovory, lze vidět, jak pestrý, dynamický a inspirativní může být život „na okraji“ společnosti.

Fond budoucnosti podpoří publikaci částkou 170 000 Kč.


MIMOŘÁDNÝ VÝZVA „KNIHOVNY“

Výměnný zájezd po německých a českých knihovnách

Na základě inspirace mimořádnou výzvou pro knihovny, vyhlášenou Fondem budoucnosti, plánuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR společně s Městskou knihovnou v Augsburgu studijní cestu 50 českých knihovníků do vybraných německých knihoven a reciproční odbornou exkurzi německých knihovníků do českých knihoven. Cílem projektu je propojení a zasíťování jednotlivých pracovníků knihoven, předávání zkušeností, vytváření partnerství mezi jednotlivými menšími regionálními knihovnami z obou zemí a v neposlední řadě umožnění zapojení dalších účastníků, především z kulturní oblasti.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projektový záměr činí 350 000 Kč.


Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
E-mail: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

Podpořené projekty