14. dubna 2023

Fond budoucnosti bude hostem letošního festivalu občanské společnosti spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera

U příležitosti svého 25. výročí ocení Česko-německý fond budoucnosti angažmá Čechů a Němců ve prospěch dobrého sousedství

Tisková zpráva, 14. dubna 2023

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti byl v roce svého 25. výročí pozván jako speciální host na letošní Festival občanské společnosti, jímž německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier ve dnech 8. až 9. září v Berlíně ocení občanskou angažovanost v Německu. Tentokrát se festival zaměří na Česko a česko-německou spolupráci.

Během dvoudenního festivalu v sídle německého prezidenta v zahradách zámku Bellevue představí Česko-německý fond budoucnosti atraktivní česko-německý program. V popředí bude stát hudba, divadlo a nový cirkus, stejně jako debaty, autorská čtení či interaktivní workshopy. V rámci tzv. „NGO marketu“ bude mít řada českých a německých organizací možnost přiblížit svou činnost, a to se zvláštním zřetelem na mládež, kulturu a občanskou společnost. 

„Jsme velmi rádi, že můžeme naše 25. výročí oslavit v Německu v rámci této prestižní akce. Festival spolkového prezidenta bude zároveň oslavou a oceněním těch, kteří se již léta usilovně snaží o živou sousedskou spolupráci. Společně s nimi chceme německé veřejnosti nabídnout vhled do atraktivního česko-německého světa – s jeho zajímavými tématy, spoustou zábavy a především skvělými lidmi, kteří tento svět utvářejí,“ zdůrazňují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Fondu budoucnosti. „Radost by nám však udělal i velký počet návštěvníků z České republiky, pro které chystáme speciální překvapení,“ dodávají Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek.

Široká veřejnost je na festival zvána 9. září 2023.  Kromě České republiky jako evropského partnera je tentokrát partnerem festivalu spolková země Durynsko.

Bližší informace o festivalovém programu Fondu budoucnosti i o dalších aktivitách v rámci 25. výročí se již brzy dozvíte na webových stránkách a sociálních sítích fondu.

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

Podpořené projekty