14. května 2024

Německé ústavě je 75 let. Fond budoucnosti na oslavách v Bonnu

Na začátku května oslavilo Česko 20 let v Evropské unii. Koncem května si Německo připomene milník ve své historii. Před 75 lety, 23. května 1949, byl schválen „Grundgesetz“, ústava založená na svobodě a důstojnosti člověka po válce vytvořila právní základ pro vznik Spolkové republiky Německo. Jasný důvod k oslavám!

Slavnost demokracie
motto: „Demokratie made in Bonn“
v sobotu 25. 5. 2024

Česko-německý fond budoucnosti tam nebude chybět! S radostí jsme přijali pozvání Úřadu německého spolkového prezidenta a města Bonnu představit během slavnosti aktivity fondu a jeho partnerů. Zveme vás na naše akce v parku u sídla německého prezidenta v Bonnu.  

Hned ráno vás rádi uvítáme na setkání, které pořádáme společně se Spolkovou centrálou pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung):

„Mehr Austausch mit Tschechien wagen“ 

Na setkání se můžete leccos dozvědět, nasát energii i motivaci a třeba se rovnou domluvit na společném projektu a jeho podpoře. Budete-li někde poblíž, zastavte se! Pozvánka na akci – viz příloha.
Link k registraci

A pak už se rozjede další pestrý program. Vážíme si příležitosti představit česko-německé projekty i naše programy veřejnosti, politikům a médiím v Bonnu, ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vzdálenější od česko-německých hranic. A bude to jako obvykle stát za to. Přesvědčte se sami v podrobnějším přehledu naší účasti na Slavnosti demokracie v Bonnu.

Česko-německý fond budoucnosti jako jediná bilaterální organizace tam bude reprezentovat úspěšnou spolupráci občanů – partnerů z obou zemí. Už víc než čtvrtstoletí se mu daří stavět vzájemné vztahy na pevných základech: na svobodném dialogu, občanské společnosti, přátelství, sousedství a porozumění.

Vyznáváme stejné hodnoty tvořící páteř ústavního zákona. I pro nás je důstojnost člověka nedotknutelná, svobodu a demokracii vnímáme jako zásadní hodnoty. Stojí na nich naše společnost i celá Evropa. Atentát na slovenského premiéra a útoky na politiky v Německu nebo v jiných zemích ukazují, jak jsou tyto hodnoty aktuální a proč je musíme chránit. 

Podpořené projekty