28. června 2023

Fond budoucnosti umožní uskutečnit 195 dalších společných projektů

Mimořádné výzvy a nové programy fondu se setkávají s velkým ohlasem

Tisková zpráva, 28. června 2023

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti umožní realizaci 195 nových projektů z oblasti občanské společnosti, které vycházejí ze společné iniciativy lidí z obou zemí. Správní rada fondu za tímto účelem ve středu uvolnila finanční prostředky ve výši bezmála 36,4 mil. Kč.

Řada podpořených projektů navazuje na Téma roku vyhlášené Fondem budoucnosti (Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!). Mezi novými projektovými záměry jsou také téměř dvě desítky projektů podpořených ve zkráceném termínu v rámci programu podpory nových partnerství Začínáme!. S dobrým ohlasem se i setkala nová mimořádná výzva k podpoře spolupráce českých a německých knihoven. 
Jednou z velkých předností Fondu budoucnosti je, že neustále rozšiřuje a nově definuje své programy podpory a zaměřuje se přímo na ty, kterým je podpora určena,“ zdůrazňují Rita Hagl-KehlJindřich Fryč, spolupředsedové správní rady Fondu.


Výběr aktuálně schválených projektů:

KULTURA, MLÁDEŽ, DISKUSNÍ FÓRA

Krajiny odolnosti a gesta solidarity. Poučení z Lidic

Na základě iniciativy pražské galerie Tranzit.cz a berlínské Prater Galerie chtějí srbská umělkyně a dokumentaristka Marta Popivoda společně s ukrajinským umělcem a kurátorem Nikitou Kadanem zasadit události česko-německých dějin 20. století do aktuálního kontextu současné ruské agrese vůči Ukrajině. Konkrétně se oba umělci mají v rámci rezidenčního pobytu zabývat historií obce Lidice. Historii obce a vznik Lidické sbírky výtvarného umění oba vnímají jako symbol toho, že poválečná obnova je možná pouze díky transnacionální solidaritě.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt příspěvkem ve výši 275 000 Kč.


HAMLET- TO JSME MY!

V rámci německo-česko-ukrajinské divadelní koprodukce umožní Bremer Shakespeare Company, Prague Shakespeare Company a ukrajinský exilový soubor „Yellow-Blue“ mladým lidem ze všech tří zemí výměnu názorů v digitálním formátu na existenciální otázky a motivují je tak k jednání. Mladí lidé a další zájemci budou v rámci projektu vyzváni, aby se zabývali otázkami: Kdo jsem? Proč existuji? Co musím dělat? Odpovědi budou ve formě krátkých videí umístěny na domovské stránce a později z nich bude vytvořen film. Kromě toho se v Brémách uskuteční diskusní fórum s mladými i dospělými účastníky z Prahy, Brém a Oděsy.

Fond budoucnosti podpoří tuto koprodukci v rámci Tématu roku částkou 6000 eur.


Spolu v přírodě

Podralský nadační fond ZOD pořádá společně s německými partnery, střediskem ochrany přírody ,,Oberlausitzer Bergland“ e V. a diakonií St. Martin, dva letní tábory pro mladší a starší děti v Ekocentru Brniště. Tábory se zaměřují na přežití v přírodě bez digitálních technologií a jejich cílem je poskytnout praktické rady, jak bojovat se špatnou náladou, smutkem, úzkostí a strachem. Účastníci například vypracují „desatero vnitřního klidu“. Naplánovány jsou také jazykové animace a různé workshopy a skupinové hry.

Fond budoucnosti se na financování projektu podílí částkou 110 000 Kč.


Společně a aktivně poznávat příhraničí

Na základě inspirace Tématem roku 2023 vyhlášeným Fondem budoucnosti (Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější) chtějí spolek Sebnitzer Sport Verein 08 e. V. a jeho český partner Krásnolipský spolek po negativních zkušenostech během pandemie opět podpořit seniory žijící v příhraničí. Plánují uspořádat dvanáct tematických výletů pro celkem 70 seniorů z obou zemí. Obsahově se výlety zaměřují na historická nebo regionálně specifická témata, např. architekturu a řemesla v regionu nebo sklářskou tradici. Společné aktivity, jako turistika, diskuse nebo společné vaření a muzicírování, přispějí k vzájemnému poznání účastníků.

Fond budoucnosti podpoří tuto iniciativu v rámci svého Tématu roku částkou 6 000 eur.


DEN ZANIKLÝCH OBCÍ PŘI SVATOVÁCLAVSKÉM SETKÁNÍ NA RYŽOVNĚ

Tourismusverband Erzgebirge a jeho český partner Destinační agentura Krušnohoří chtějí uspořádat jednodenní sousedské setkání v zaniklé osadě Ryžovna (Sejfy), aby přiblížili historii tohoto místa veřejnosti na obou stranách hranice. Cílem je u příležitosti Dne zaniklých obcí dát dohromady sousedy z obou stran hranice, kteří mají k danému místu vztah a zasazují se o jeho rozvoj. Na místech dřívějších i dosud stojících domů budou rozsvícena světla, aby si návštěvníci mohli udělat představu o tom, jak obec vypadala v noci. Před samotným projektem bude o Ryžovně natočen dvojjazyčný krátký dokumentární film. V rámci akce bude otevřena naučná stezka s historickými fotografiemi regionu. 

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 90 000 Kč.


Stůl bavorsko-českého přátelství: Freundschaftstafel Selb 2023

Jako symbolické zakončení letošních Týdnů přátelství v Selbu chce spolek Piána na ulici uspořádat česko-německé partnerské setkání, kulturní festival a happening. Akce se má zúčastnit téměř 2 000 hostů z regionu Selb a Aš, včetně uprchlických rodin. Hlavním bodem bude přibližně 300 m dlouhý stůl přátelství v centru Selbu, který má vyjadřovat myšlenku sousedské pospolitosti.
Akci bude předcházet kontaktní kampaň v Aši a okolí a pro zájemce bude do Selbu zajištěna doprava. Stůl přátelství bude doprovázet mediální kampaň.

Fond budoucnosti podpoří stůl přátelství částkou 12 000 eur.


MIMOŘÁDNÁ VÝZVA „KNIHOVNY“

Partnerství Knihovny města Ostravy a Städtische Bibliotheken Dresden

Knihovna města Ostravy a Městské knihovny v Drážďanech chtějí využít mimořádnou výzvu „Knihovny“ vyhlášenou Fondem budoucnosti ke své první spolupráci. Cílem je přitom nejprve vzájemné poznání a dále předávání zkušeností, know-how a best practice. Konkrétně mají být využity aktuální trendy v drážďanských knihovnách jako inspirace pro připravovanou rekonstrukci ústřední knihovny v Ostravě. Kromě toho se oba partneři budou během výměny zabývat úlohou a významem veřejných knihoven v městské společnosti, přičemž se chtějí zaměřit zejména na udržitelnost v knihovnách, robotiku, integraci a diverzitu (např. spolupráce s romskými asistenty) a mediální kompetence. Kromě toho se má prostřednictvím četby zvýšit zájem odborné i laické veřejnosti o současnou literaturu z příslušné druhé země.

Fond budoucnosti podpoří výměnu v rámci své mimořádné výzvy „Knihovny“ částkou 250 000 Kč.

Podpořené projekty