Často kladené dotazy k vyúčtování

Jaký směnný kurz použít?

Pokud je potřeba při vyúčtování přepočítat eura na koruny a naopak, použijte kurz ze dne, kdy byla transakce (platba, nákup měny) provedena a k vyúčtování přiložte doklad o použitém kurzu.

Jak platit náklady projektu?

  • hotově výběrem hotovosti z účtu, který jste uvedli v žádosti
  • bankovním převodem, využitím on-line platby, platební kartou z účtu, který jste uvedli v žádosti
    • u těchto plateb je nutné vždy dodat výpis z účtu (ve formátu pdf, jpg -printscreen)
    • pokud je na dokladu více plateb, je nutné označit platby ručně nebo v pdf souboru formou poznámky

Jak doložit celkové náklady projektu?

Ve vyúčtování také uvádíte, jak byl celkový projekt financován (a jaké zdroje kofinancování se vám podařilo získat).

– ve vyúčtování na samostatných řádcích uvedete příspěvky z třetích zdrojů (granty, sponzorské dary, vlastní vklady apod.) a účel použití.

Jak vypadá formulář vyúčtování?
Doporučujeme se s ním seznámit co nejdříve v online aplikaci.

Jak postupovat při změně rozpočtu?

V případech, pokud je změna jedné schválené položky rozpočtu menší než 10 % (dojde k jejímu snížení nebo navýšení), pouze uvedete tuto informaci v závěrečném vyúčtování.

Dojde-li však k tomu, že:

  • celková změna dané položky přesahuje 10 % (např. původní náklady na dopravu 2000 EUR, nově 3500 EUR);
  • jedná se o změnu více položek v rozpočtu (např. dojde k navýšení dopravy, nákladů na ubytování, překlady);
  • vznikly úplně nové položky, které je nutné přidat do rozpočtu;

potom je nutné vyplnit formulář Žádost o změnu rozpočtu a s odůvodněním jej zaslat příslušnému referentovi. Jsou-li změny zdůvodněny a přispívají k úspěšné realizaci projektu, zašleme vám potvrzení o schválení během několika dnů.

Podpořené projekty